Projectbureau Aanpak Ring Zuid

Projectbureau Aanpak Ring Zuid is een projectorganisatie die de zuidelijke ringweg rond Groningen aanlegt.

Contactgegevens Projectbureau Aanpak Ring Zuid

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 797 43 95
E-mailadres
info@aanpakringzuid.nl
Internet
Aanpak Ring Zuid

Bezoekadres

  • Projectbureau Aanpak Ring Zuid
  • Laan Corpus den Hoorn 102 -4
  • 9728 JR Groningen

Loket Verkeer & Werkzaamheden

Telefoon: ((050) 367 89 89
E-mail: via het contactformulier op de website

Het Loket Verkeer & werkzaamheden beantwoordt vragen van omwonenden en weggebruikers over werkzaamheden, verkeer en bereikbaarheid tijdens de aanleg van de Ringweg Zuid.

Social Media

Het projectbureau is bereikbaar via Twitter, Facebook, Youtube en Instagram.

Taakomschrijving Aanpak Ring Zuid

Aanpak Ring Zuid is de projectorganisatie die de zuidelijke ringweg rond Groningen aanlegt. Het project moet zorgen voor een beter bereikbare stad en regio. En een leefbare omgeving en een veilige toegangsweg. De projectorganisatie werkt namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de provincie Groningen en de gemeente Groningen.

Kaart

Aanpak Ring Zuid