Projectbureau Aanpak Ring Zuid

Projectbureau Aanpak Ring Zuid is een projectorganisatie voor de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen.

Contactgegevens Projectbureau Aanpak Ring Zuid

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 797 43 95
E-mailadres
info@aanpakringzuid.nl
Internet
Projectbureau Aanpak Ring Zuid
Contact met Projectbureau Aanpak Ring Zuid

Bezoekadres

  • Projectbureau Aanpak Ring Zuid
  • Laan Corpus den Hoorn 102 -4
  • 9728 JR Groningen

Loket Verkeer & Werkzaamheden

Het Loket Verkeer & werkzaamheden beantwoordt vragen van omwonenden en weggebruikers over werkzaamheden, verkeer en bereikbaarheid tijdens de aanleg van de Ringweg Zuid.

Social Media

Het projectbureau is bereikbaar via X, Facebook, Youtube en Instagram.

Taakomschrijving Aanpak Ring Zuid

Projectbureau Aanpak Ring Zuid werkt namens het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen aan het project Aanpak Ring Zuid. Dit is een project voor de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. De ombouw van de zuidelijke ringweg moet zorgen voor een beter bereikbare stad en regio, een leefbare omgeving en een veilige toegangsweg. De planning is dat het project in 2024 klaar is.

Aanpak Ring Zuid