Wegen

Tot 2028 trekt de overheid zo’n € 25 miljard uit voor de aanleg van nieuwe wegen. En voor het oplossen van knelpunten. Ook stimuleert het weggebruikers om auto-, vaar- en spoorwegen beter te benutten. Bijvoorbeeld door betere verkeersinformatie of reizen buiten de spits te stimuleren.