Aanleg nieuwe wegen

Om files te bestrijden blijft de overheid de komende jaren rijstroken en nieuwe wegen aanleggen. Van 2018 tot 2030 trekt de overheid € 19 miljard uit voor nieuwe wegen en de aanpak van knelpunten. Bovendien reserveert het kabinet extra geld om wegen, vaarwegen en openbaar vervoer te verbeteren. Vanaf 2030 wordt overgegaan op het mobiliteitsfonds.

Aanlegprogramma voor wegen

De overheid investeert gemiddeld per jaar € 2,5 tot € 3 miljard in het aanleggen en verbeteren van wegen. De overheid kiest hierbij voor die plekken waar de positieve effecten op de economie het grootst zijn. Bijvoorbeeld de stedelijke regio’s rond de luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam.

Het kabinet is van plan om in 2018 € 2,6 miljard  te investeren in het hoofdwegennet. Dat staat in de Begroting voor 2018. Grote wegprojecten waaraan in 2018 gewerkt wordt zijn: de Rijnlandroute, de Rotterdamsebaan, de projecten Zuidasdok, de A10-knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel, A1 Apeldoorn – Azelo en de A15 Papendrecht – Sliedrecht.

Rijkswaterstaat heeft een overzicht van de plannen en projecten voor het aanleggen, renoveren of verbreden van wegen.

Bestaande knelpunten wegen oplossen

Met de aanleg van kilometers rijstroken lost de overheid bestaande knelpunten op. Daarnaast legt de overheid de ontbrekende schakels in het wegennet aan.

De overheid zet vaart achter een aantal wegprojecten. Dit zijn:

Aanleg extra rijstroken

Nederland bereikbaar houden, nu en in de toekomst. Dat is de ambitie van de Rijksoverheid. Het Rijk legt de komende jaren de nodige extra rijstroken aan om de economie verder te versterken. Bijvoorbeeld om fileknelpunten aan te pakken op de A2 en A58. De A2 is de belangrijkste noord-zuidverbinding van Nederland. De A58 speelt een belangrijke rol in het verbinden van de Rotterdamse haven met de haven van Antwerpen en het Roergebied.

Begroting 2020: extra geld onderhoud infrastructuur

Het kabinet wil extra geld steken in onderhoud aan de infrastructuur. Daarvoor wil het kabinet ruim € 6 miljard uit het Infrastructuurfonds apart zetten. Dit geldt is voor onderhoud aan wegen, spoor en waterwegen.

Dit staat in de Begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor 2020. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Zie ook Verkeer en vervoer: belangrijkste plannen voor 2020.

Kabinet Rutte III: miljarden meer voor infrastructuur

Het kabinet wil € 2 miljard extra uitgeven aan verbetering van wegen, vaarwegen en openbaar vervoer. Daarmee is er geld om de komende 3 jaar onder meer de grootste knelpunten in het snelwegennetwerk aan te pakken. Samen met provincies en gemeenten wil het kabinet ook de aansluiting verbeteren tussen snelwegen en het onderliggend wegennet. Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.