Aanleg nieuwe wegen

Om files te bestrijden blijft de overheid de komende jaren rijstroken aanleggen.

Aanlegprogramma voor wegen

De overheid investeert gemiddeld per jaar € 2,5 tot € 3 miljard in het aanleggen en verbeteren van wegen. De overheid kiest hierbij voor die plekken waar de positieve effecten op de economie het grootst zijn. Bijvoorbeeld de stedelijke regio’s rond de luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam.

Rijkswaterstaat heeft een overzicht van de plannen en projecten voor het aanleggen, renoveren of verbreden van wegen.

Bestaande knelpunten wegen oplossen

Met de aanleg van kilometers rijstroken lost de overheid bestaande knelpunten op. Daarnaast legt de overheid de ontbrekende schakels in het wegennet aan.

De overheid zet vaart achter een aantal wegprojecten. Dit zijn:

Asfaltmeter houdt aanleg rijstroken bij

Nederland bereikbaar houden, nu en in de toekomst. Dat is de ambitie van de Rijksoverheid. Het Rijk legt de komende jaren de nodige extra rijstroken aan om de economie verder te versterken. De aandacht ligt op die regio’s waar de effecten ervan op de economie het grootst zijn. Bijvoorbeeld het gebied rond Amsterdam. Het resultaat van de extra rijstroken heeft voor alle weggebruikers voordelen: ze kunnen vlot en veilig reizen.

De Asfaltmeter houdt de stand voor deze kabinetsperiode bij en wordt regelmatig geüpdatet.

Asfaltmeter mei 2017