Wat voor wegen zijn er in Nederland en wie is de wegbeheerder?

De verschillende wegen in Nederland zijn rijkswegen, provinciale wegen, lokale wegen en waterschapswegen. De wegbeheerders in Nederland zijn Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen.

Wegbeheerders en wegen

Een wegbeheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud van de wegen. Nederland kent de volgende wegbeheerders:

  • Rijkswaterstaat (RWS) voor de rijkswegen.
  • De provincies voor de provinciale wegen.
  • De gemeentes voor de lokale wegen.
  • De waterschappen voor de waterschapswegen.

Op de kaart wegbeheer op de website van RWS staan alle wegen van Nederland. U kunt op deze kaart zien wie welke weg beheert. Ook vindt u er informatie over de hectometrering en contactinformatie van de wegbeheerder.

Overzicht rijkswegen

Op de website van Rijkswaterstaat staat een overzicht van alle rijkswegen. Een aantal N-wegen is ook in beheer bij het Rijk. Als het wegnummer niet voorkomt in dit overzicht, is de weg in beheer bij de provincie.

E-wegen (Europese autosnelwegen)

E-wegen (Europese autosnelwegen) zijn rijkswegen met een Europese aansluiting op buitenlandse doorgaande wegen. De in Nederland gelegen E-wegen zijn in beheer van RWS.

Begin en einde auto(snel)weg

Het begin van een autosnelweg wordt aangeduid met het verkeersbord G1. Het einde van een autosnelweg wordt aangeduid met het verkeersbord G2.

Het begin van een autoweg wordt aangeduid door het verkeersbord G3. Het einde van een autoweg wordt aangeduid door het verkeersbord G4.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens staat een overzicht van alle verkeersborden.