Nederland vervoert als exportland veel goederen over de weg en het spoor. Daarnaast vindt transport van stoffen via buisleidingen plaats. De Rijksoverheid zorgt ervoor dat het goederenvervoer over de belangrijke routes zo soepel mogelijk verloopt. Bijvoorbeeld vanuit de zeehavens naar Duitsland en België. Dat doet het Rijk samen met regionale overheden en het bedrijfsleven.

Zie ook