Als er te veel broeikasgassen (zoals CO2 en methaangas) in de lucht komen, stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor verandert het klimaat, stijgt de zeespiegel en kunnen planten of dieren verdwijnen. Om de uitstoot (emissie) van broeikasgassen te verminderen maakt de Rijksoverheid afspraken met andere landen en met sectoren die veel gassen uitstoten.