Veel bekeken

Het klimaat verandert. We stoten te veel broeikasgassen uit (zoals CO2 en methaangas), waardoor de aarde opwarmt. Dat zorgt voor serieuze problemen, ook in Nederland. We krijgen vaker te maken met extreem weer, periodes van droogte, overstromingen en de zeespiegel stijgt. Planten of dieren kunnen verdwijnen.

De Rijksoverheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit kan bijvoorbeeld door de fysieke ruimte weerbaar te maken voor extreme regenval, of het verstevigen van dijken. We passen onze omgeving aan zodat deze geschikt is voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit heet klimaatadaptatie. Daarnaast wordt verdere opwarming van de aarde beperkt door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor maakt de overheid afspraken met andere landen en met sectoren die veel gassen uitstoten. Dit heet klimaatmitigatie.