Als er te veel broeikasgassen (zoals CO2 en methaangas) in de lucht komen, stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor verandert het klimaat, stijgt de zeespiegel en kunnen planten of dieren verdwijnen. Ons land heeft met andere landen afspraken gemaakt om de uitstoot (emissie) van broeikasgassen te verminderen. Bijvoorbeeld via emissiehandel. Daarnaast maakt de Rijksoverheid afspraken met sectoren die veel gassen uitstoten.

Oorzaak, gevolg en aanpak klimaatverandering