Duurzame energie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Duurzame energie is energie die het milieu niet belast. Bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Duurzame energie zorgt ervoor dat Nederland minder fossiele brandstoffen nodig heeft. Zoals olie, gas en kolen. De Rijksoverheid stimuleert daarom het gebruik van zonnepanelen en de bouw van windmolens. In 2020 moet 14% van alle energie die we in Nederland gebruiken duurzaam zijn. Dat geldt voor de elektriciteit die we gebruiken. En de manier waarop we ons huis verwarmen en hoe we ons verplaatsen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland