Kabinet neemt maatregelen tegen vol elektriciteitsnet

In een groot deel van Nederland is het elektriciteitsnet vol (netcongestie). Dit komt omdat de vraag naar en het aanbod van elektriciteit sneller groeien dan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Het kabinet neemt maatregelen om het net sneller uit te breiden. Onder andere zodat huishoudens en bedrijven ook de komende jaren verder kunnen verduurzamen.

Vraag naar en aanbod van elektriciteit explosief gegroeid

De grenzen van het elektriciteitsnet komen steeds sneller in zicht. In grote delen van het land is het net zo vol dat zich er de komende jaren geen nieuwe bedrijven aangesloten kunnen worden. Dit komt omdat de vraag naar en het aanbod van elektriciteit de afgelopen jaren explosief is gegroeid. En het elektriciteitsnet is niet even hard mee gegroeid.

Bedrijven stappen over van fossiele brandstof op (groene) stroom. En huishoudens installeren bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto’s. Vooral grote bedrijven die veel stroom gebruiken, hebben daar last van. Bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, komen hierdoor op een wachtlijst.

Om te garanderen dat er in de komende jaren voor huishoudens voldoende ruimte op het elektriciteitsnet blijft, zijn maatregelen noodzakelijk. Dit geldt voor heel Nederland, maar op de korte termijn met name voor de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. Zonder deze maatregelen kan het gebeuren dat het stroomnet te vol wordt. Wat kan leiden tot stroomuitval op piekmomenten (vooral tussen 16 en 20 uur). 

Maatregelen om netcongestie tegen te gaan

De overheid vindt het belangrijk dat huishoudens en bedrijven ook de komende jaren verder kunnen verduurzamen. En dat het gebruik van het stroomnet niet in gevaar komt. Samen met netbeheerders wordt gezocht naar mogelijkheden om een vol stroomnet tegen te gaan. Dit wil de overheid op 4 verschillende manieren voor elkaar krijgen:

Het stroomnet sneller uitbreiden

Netbeheerders investeren fors om het net te komende jaren uit te breiden. De uitgaven hiervoor lopen op naar € 8 miljard per jaar vanaf 2025. De overheid zorgt ervoor dat er grond beschikbaar is om het stroomnet uit te breiden. En wil sneller vergunningen verlenen aan projecten waarmee het stroomnet wordt vergroot. 

Slimmer benutten van het elektriciteitsnet 

Drukte op het elektriciteitsnet doet zich niet altijd voor, maar vooral op piekmomenten. Zoals tussen 16 en 20 uur. Dan gebruiken zowel huishoudens als bedrijven veel elektriciteit. Om op die momenten meer ruimte te creëren op het stroomnet, maken netbeheerders afspraken met bedrijven die veel stroom gebruiken. Deze houden in dat zij op piekmomenten minder stroom mogen gebruiken. De netbeheerder vergoedt bedrijven hiervoor. Ook kan het voor bedrijven verplicht worden.

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen

Er komt € 166 miljoen vrij om zogeheten energiehubs te stimuleren. Bij zo’n energiehub stemmen bedrijven die bij elkaar in de buurt zitten hun vraag en aanbod van energie met elkaar af. Hierdoor is er minder ruimte op het stroomnet nodig. Ook kunnen bedrijven vanaf 2024 de hoeveel beschikbare stroom met elkaar delen via groepscontracten. Zo kan een bedrijf stroom gebruiken die een ander bedrijf op dat moment niet nodig heeft.

Slim laden en verduurzamen van woningen

Voor huishoudens worden slimme, aanstuurbare warmtepompen en laadpalen de standaard. Door deze apparaten slim en aanstuurbaar te maken, belasten ze het net minder. Bijvoorbeeld door ze uit te zetten of af te schakelen op piekmomenten. Openbare laadpalen krijgen een flexibel tarief. Flexibel laden wordt een vast onderdeel van de contracten die de overheid hierover maakt met gemeenten.