Als consument kunt u kiezen welke energieleverancier uw gas en elektriciteit levert. En of u energie wilt afnemen opgewekt uit duurzame bronnen, zoals wind en zon. Ook kunt u ervoor kiezen om zelf energie op te wekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op uw dak.