Hoe kan ik energie besparen in mijn koopwoning?

U kunt zelf maatregelen nemen om uw woning energiezuiniger te maken. Voor sommige maatregelen krijgt u subsidie, belastingvoordeel of kunt u een goedkope 'energiebespaarlening' afsluiten.

Tips om uw huis energiezuiniger te maken

U kunt in uw huis energie besparen door bijvoorbeeld uw woning te isoleren of  te kiezen voor een warmtepomp. Milieu Centraal heeft een overzicht van energiebesparende maatregelen bij u thuis.

Ook op Verbeteruwhuis.nl ontdekt u welke energiebesparende maatregelen voor uw woning geschikt zijn. U leest wat de eenmalige kosten ervan zijn en wat het u aan financieel voordeel oplevert.

Financiering energiezuinig huis

Voor energiebesparende maatregelen aan uw woning kunt u soms gebruik maken van subsidies, leningen of andere regelingen:

Goedkope lening afsluiten

U kunt een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld bij het Nationaal Energiebespaarfonds. U kunt daar een 'energiebespaarlening' met lage rente aanvragen voor bedragen van € 2.500 tot 25.000. De looptijd is 7, 10 of 15 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening.
VvE’s kunnen leningen met een langere looptijd van maximaal 30 jaar aanvragen.  De energiebespaarlening is ook voor het aardgasvrij maken van nieuwbouwwoningen.

Lager btw-tarief werkzaamheden eigen woning

Er geldt een lager btw-tarief van 9% voor werkzaamheden aan uw woning. Daar valt ook isolatie onder. Voorwaarde is wel dat uw woning minstens 2 jaar oud is.

Subsidies van gemeenten

Sommige gemeenten bieden subsidie aan voor energiebesparende maatregelen. Kijk op de website van uw gemeente of op Energiesubsidiewijzer.nl.

Meefinancieren met hypotheek

U kunt energiebesparing ook meefinancieren in uw hypotheek. Vraag uw hypotheekverstrekker of bank naar de voorwaarden.

Slimme meter geeft inzicht in energieverbruik

Een slimme meter kan u helpen om energie te besparen. Met een slimme meter kunt u elke maand van uw energiebedrijf een overzicht ontvangen van uw energieverbruik en de geschatte kosten. Heeft u nog geen slimme meter? Uw netbeheerder kan u vertellen wanneer u een slimme meter krijgt.

Wilt u dagelijks inzicht in uw energieverbruik? Koppel dan een energieverbruiksmanager aan uw slimme meter. Een overzicht van producten en diensten ziet op www.energieverbruiksmanagers.nl.

Check energielabel bij aankoop woning

Bent u van plan een woning te kopen? Aan het definitieve energielabel kunt u zien hoe energiezuinig deze woning is. Op het label vindt u ook informatie over energiebesparende maatregelen die u kunt nemen. Controleer zelf wat het energielabel van uw woning is.