Ik wil mijn huis isoleren of verduurzamen. Kan ik subsidie krijgen?

U kunt subsidie krijgen om uw huis te isoleren en verduurzamen. Ook als dat een monument is. Ook verenigingen van eigenaren (vve’s) kunnen subsidie aanvragen. Huiseigenaren en vve’s kunnen ook tegen lage rente geld lenen om hun woning te isoleren.

Subsidie voor isolatie koophuis

Met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u een vergoeding aanvragen voor isolatiemaatregelen zoals:

Of voor een duurzame warmtetechniek zoals een:

Bekijk alle voorwaarden en het subsidiebedrag. Heeft u vragen over ISDE? Neem dan contact op met RVO.

Subsidie isolatie appartementen voor vve

Verenigingen van eigenaren (vve’s) kunnen een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). De vve kan deze subsidie gebruiken voor onder andere:

  • energieadvies;
  • procesbegeleiding of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP);
  • energiebesparende maatregelen en duurzame warmtetechnieken in het gebouw en de appartementen.

Energiebespaarlening

Met de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds kunt u tegen een lage rente geld lenen voor de verduurzaming van uw woning. Woningeigenaren met een laag inkomen of zonder leenruimte betalen helemaal geen rente. Deze lening is voor eigenaren van een koopwoning.

Voor vve’s heeft het Nationaal Warmtefonds de VvE Energiebespaarlening

Hypotheek verhogen voor energiebesparende maatregelen

U kunt de kosten van verduurzaming van uw woning ook meefinancieren via uw hypotheek.

Alle energiesubsidies en leningen op een rij

Lees meer informatie over energiesubsidies en leningen op de website van Milieu Centraal.