De bouw en verbouw van huizen, kantoren en scholen kost veel energie. Bij duurzaam bouwen en verbouwen daalt de uitstoot van broeikasgassen, worden materialen hergebruikt en is er minder gebruik van (schaarse) grondstoffen. De overheid stimuleert burgers, bouwbedrijven en gemeenten aandacht te besteden aan duurzaamheid. De overheid ondersteunt dit onder andere met subsidies voor het gebruik van duurzame energie.