Bij duurzaam bouwen en verbouwen daalt de uitstoot van broeikasgassen, worden materialen hergebruikt en is er minder gebruik van (schaarse) grondstoffen. De overheid stimuleert dit met subsidies voor het gebruik van duurzame energie.