Duurzaam bouwen

Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik. En vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers.

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop. Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen over een laag energieverbruik. Maar ook over:

 • gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
 • een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen;
 • prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
 • duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik);
 • verantwoord watergebruik;
 • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken.

Minder uitstoot bouwvoertuigen

De CO2-uitstoot van bouwvoertuigen, zoals graafmachines, moet omlaag. Door bijvoorbeeld het aantal voertuigen zonder roetfilter stapsgewijs af te bouwen. En bouwvoertuigen minder stationair te laten draaien. Dat betekent vaker de motor uit als zo'n voertuig stilstaat.

Zo wordt duurzaam bouwen en verbouwen beter mogelijk. Het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) focust zich op die ontwikkeling. En kijkt naar mogelijkheden om processen slimmer te maken. Lees onder andere de doelen en maatregelen van SEB op de website van Opwegnaarseb.nl.

Regels voor bouwen en verbouwen

Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn bouwregels verbonden. In het Bouwbesluit 2012 staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Manieren van duurzaam bouwen

Er zijn verschillende benaderingen, visies, stappen of richtlijnen bij het ontwerp van duurzame woningen en gebouwen. De bekendste en nog steeds actuele aanpak is de Trias Energetica. Dit levert een besparing van energie. In het Informatieblad strategieën duurzaam bouwen en verbouwen staat een compleet overzicht van de verschillende manieren van aanpak. 

Kosten duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is niet per se duurder dan niet-duurzaam bouwen. Door andere bouwwijzen en materiaalgebruik kan duurzaam bouwen soms goedkoper zijn. Daarnaast is van belang naar welke kosten wordt gekeken.

Soorten kosten bij duurzaam bouwen

Als alleen de stichtingskosten (de grond- en bouwkosten) worden bekeken, lijkt het of duurzaam bouwen duurder is. Maar vaak zijn de kosten voor het onderhoud van een duurzaam gebouw een stuk lager. Ook worden de energie- en waterbesparende maatregelen tijdens het gebruik van de woning terugverdiend. Dit zorgt voor een lagere energie- en waterrekening. Voor de kopers of gebruikers van een woning of gebouw is dat een voordeel.

Duurzaam bouwen op school

De Rijksoverheid stimuleert duurzaam bouwen in het bouwonderwijs bij mbo, hbo en wo. Studenten zijn straks bouwvakker, aannemer of architect. Hoe eerder zij met duurzaam bouwen in aanraking komen, hoe vanzelfsprekender het gebruik van duurzame methoden in hun werk.

Daarom heeft de Rijksoverheid de publicatie Basisdoc: XS 2 duurzaam bouwen laten opstellen. De publicatie is een hulpmiddel bij leerdoelen en leerstof voor duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw. Aan bod komen onderwerpen als:

 • energie;
 • materialen;
 • drinkwater;
 • binnenmilieu en gezondheid;
 • leefomgeving.

Vernieuwing door duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen zet aan tot nieuwe producten. Denk aan verf op waterbasis en zogenaamde ‘high-solid’-verven met minder schadelijke stoffen. Het gebruik van dit soort producten is nu standaard. Dit kwam tot stand vanuit duurzaam denken.

Of denk aan zuinige HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen. Of warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. De industrie ontwikkelde deze zuinige apparaten toen er een wet kwam over de energieprestatie van gebouwen (EPC).

Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen

Duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen draagt bij aan een beter milieu. En aan een gezonde woon- en werk-omgeving. De Rijksoverheid ondersteunt duurzaam bouwen daarom met verschillende regelingen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Regeling groenprojecten: belastingvoordeel bij investeringen in erkende duurzame projecten;
 • NESK: voor energieneutrale scholen en kantoren;
 • MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft meer informatie over regelingen en subsidies voor duurzaam bouwen.

Subsidies gemeente en provincie

Er zijn ook diverse subsidies bij gemeenten en provincies. Raadpleeg daarvoor uw eigen provincie of gemeente.

Duurzaam verbouwen

Een verbouwing vormt een handig moment om energiebesparende maatregelen te nemen in uw huis. Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas, spouwmuurisolatie en een HR-ketel. Er zijn subsidies voor aanpassingen waarmee u uw huis energiezuiniger maakt.