Ontwerpen van duurzame gebouwen

Architecten kunnen bij het ontwerp van een gebouw al rekening houden met duurzaamheid van een gebouw. Bijvoorbeeld door bij het ontwerpen te kijken naar de milieu- en gezondheidsaspecten van een gebouw.

Voorbeelden duurzaam bouwen en verbouwen

Enkele voorbeelden van duurzaam bouwen en verbouwen zijn:

  • gebruik van sloopmateriaal voor nieuwbouw: betongranulaat en metselwerkgranulaat van oude funderingen en muren opnieuw gebruiken;
  • milieuvriendelijke materialen gebruiken. Zoals hout uit duurzaam beheerde bossen;
  • energiezuinig ontwerpen. Bijvoorbeeld een gebouw dat evenveel energie gebruikt als het zelf opwekt (energieneutraal), door bijvoorbeeld zonnepanelen;
  • intensiever of meervoudig gebruik van gebouwen: overdag wordt in een schoolgebouw lesgegeven, ’s avonds oefent de muziekvereniging in datzelfde gebouw. Zo is het niet nodig een aparte ruimte te bouwen;
  • Industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD-bouwen) zorgt ervoor dat gebouwen in onderdelen zijn te demonteren. Daarna zijn ze geschikt zijn voor hergebruik. Wie een huis of kantoor wil uitbreiden, kan bijvoorbeeld een achtergevel demonteren. Het gebouw wordt uitgebreid met een nieuw dak en nieuwe muren, met hergebruik van de oorspronkelijke achtergevel;
  • het verplaatsen van complete gebouwen kan een duurzamere oplossing zijn dan slopen en ergens anders opnieuw bouwen. Bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe weg.

Integraal ontwerpen van een duurzaam gebouw

Integraal ontwerpen is een manier om tot het beste ontwerp van een gebouw of bouwwerk te komen. Dit leidt tot een duurzaam, onderhoudsvriendelijk en energiezuinig gebruik van het gebouw. De eerste stap van zo’n ontwerp is een goede samenwerking tussen alle partijen. Bijvoorbeeld tussen de architecten en ontwikkelaars die bij de verschillende fasen van het ontwerp en de bouw bezig zijn.

Ontwikkelaars kunnen het ontwerp op verschillende onderdelen verbeteren. Dit voorkomt of vermindert faalkosten in latere fasen. Faalkosten zijn kosten die ontstaan als iets niet goed gaat in de bouw. Bij duurzaam ontwerpen kijken ontwikkelaars niet alleen naar de kwaliteit van de bouwmaterialen. Ook de sociale, de economische en de milieu-aspecten van het bouwen en beheren van gebouwen zijn van belang.

Voorwaarde is ook dat deze kwaliteitsaspecten in samenhang worden bekeken over alle levensfasen van een gebouw. Dus in de gebruiks- en sloopfase. Bij het ontwerp wegen ontwikkelaars bijvoorbeeld af welke materialen zij het beste kunnen toepassen. Zoals materialen die weinig onderhoud vragen of gemakkelijk gerecycled kunnen worden.