Duurzaam verbouwen

De vraag naar goede woningen en andere gebouwen blijft groeien. Alleen nieuwbouw voldoet niet aan de vraag. Door gebouwen te renoveren, komen er meer woningen en kantoren bij. Die hebben dan weer een goede kwaliteit en zijn comfortabel. Renovatie is vaak duurzamer, goedkoper en minder schadelijk voor het milieu dan sloop gevolgd door nieuwbouw.

Duurzaam bouwen door renovatie

Het verlengen van de levensduur van een gebouw is een zeer effectieve manier van duurzaam bouwen. Renovatie bespaart vaak veel materialen en kosten voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en riolering en voorkomt bouw- en sloopafval. Tegelijk biedt het renoveren van woningen een goede gelegenheid om de woningen energiezuiniger en gezonder te maken. Denk aan betere ventilatie en het oplossen van vochtproblemen.

In het onderzoek ‘Kiezen voor nieuwbouw of het verbeteren van het huidige kantoor’ van RVO, worden aan de hand van 5 scenario’s de voor- en nadelen van renovatie afgezet tegen die van sloop en nieuwbouw. Het document Renovatieconcepten geeft een overzicht van de verschillende manieren van renoveren.

De publicatie Verbeteren in plaats van slopen gaat over duurzame stedelijke ontwikkeling. Het beschrijft 6 voorbeelden van oude wijken die zijn vernieuwd in plaats van gesloopt.

Renoveren kantoren duurzamer dan slopen

Het transformeren van leegstaande kantoorgebouwen naar bijvoorbeeld woningen is vaak duurzamer dan slopen. Een deel van het gebouw blijft namelijk behouden. En voor het renoveren zijn minder materialen nodig dan wanneer de woningen nieuw worden gebouwd.

Het ministerie van BZK heeft onderzocht wat niet goed gaat bij de verandering van kantoren tot woningen. Ook is gezocht naar een oplossing. De resultaten staaan in het onderzoeksrapport Transformatie kantoren gaat niet vanzelf. De toenmalige minister van BZK gaat in de Kamerbrief transformatie kantoren naar woonruimte in op de aanbevelingen uit het rapport.

Wonen boven winkels

In Nederland staan naar schatting 40.000 verdiepingen boven winkels leeg. Dat is ongeveer 1.500 hectare nieuwbouw. Deze lege gebouwen betekenen een verspilling van ruimte. Na sluitingstijd van de winkels dragen leegstaande gebouwen bij aan een onveilige sfeer in binnensteden. In de gemeente Hoorn bleek bijvoorbeeld ruimte voor 150 woningen in de binnenstad. Via een stimuleringsregeling heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor de realisering van woningen boven winkels.

De brochure Wonen boven winkels laat zien hoe ook andere gemeenten de leegstand hebben aangepakt.