Verbeteren in plaats van slopen

De stedelijke vernieuwing is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Woningcorporaties en gemeenten zetten zich in om van probleemwijken krachtwijken te maken. Vanuit de samenleving klinkt de roep om meer aandacht te besteden aan verbeteren in plaats van slopen. Zes projecten waar is gekozen voor een andere aanpak dan sloop, worden in deze rapportage beschreven: Swammerdambuurt in Amsterdam (Oost), De Witte Wijk in Heerlen (Molenberg), De Lessepsbuurt in Utrecht (Zuilen), Rembrandtlaan in Almelo (Zuidwest), Gerbrand Bakkerstraat in Groningen (Oosterparkwijk), Millinxbuurt in Rotterdam (Tarwewijk). De zes projecten geven inzicht in de praktijkervaring bij vernieuwing van een buurt, zonder dat grootschalige sloop plaatsvindt. Waar lopen corporaties tegenaan, hoe verloopt de communicatie met bewoners, welke ontwikkeling maakt de buurt door?