Milieuprestaties van gebouwen berekenen

Het is lastig om vast te stellen hoe duurzaam een gebouw is of daarover goede afspraken te maken. Investeerders, opdrachtgevers, bouwers en gebruikers hebben allemaal eigen ideeën over duurzaam (ver)bouwen. Daarom is er een bepalingsmethode waarmee professionals de milieuprestatie van een gebouw of bouwwerk kunnen meten.

Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen

Bouwbedrijven berekenen de milieuprestatie van een gebouw met de Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken. Ook gebruiken zij de bijbehorende Nationale Milieudatabase. Zij berekenen ermee wat de gevolgen van bepaald materiaalgebruik zijn voor het milieu. Bijvoorbeeld als zij iets moeten bouwen.

De uitkomst van die berekening wordt uitgedrukt in 1 getal. Hierdoor zien ontwikkelaars welke bouwdelen de meeste (negatieve) effecten voor het milieu veroorzaken en waarop het ontwerp verbeterd kan worden. Bouwbedrijven kunnen zo onderbouwd kiezen voor duurzame oplossingen. En worden gebouwen opgeleverd die beter zijn voor het milieu.

Voor nieuwe woningen en kantoren gelden wettelijke eisen voor de duurzaamheid. Die staan in het Bouwbesluit 2012. Met de bepalingsmethode kan een bouwer of opdrachtgever uitrekenen of zijn woning of kantoor voldoet aan die wettelijke eis.

LCA als basis

De methode is ontwikkeld op basis van de LCA-systematiek. LCA betekent levenscyclusanalyse. Deze systematiek is er voor de berekening van de milieueffecten van bouwmaterialen, producten, samengestelde bouwdelen of volledige bouwwerken. Zij neemt de hele cyclus van een product in beschouwing. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk.

Nieuwe versie maakt secundaire en hernieuwbare grondstoffen zichtbaar

Op 1 juli 2019 ging een nieuwe versie van de bepalingsmethode in. Die versie maakt ook zichtbaar welke secundaire en hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt. Bijvoorbeeld een gebouw dat bestaat uit onderdelen die later opnieuw gebruikt kunnen worden, zoals de tijdelijke rechtbank in Amsterdam. Dit sluit aan bij het kabinetsbeleid voor circulair bouwen.

Bepalingsmethode en database actueel houden

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) beheert de bepalingsmethode en de milieudatabase. De stichting houdt deze bij aan de hand van:

  • ervaringen uit de praktijk;
  • nieuwe inzichten;
  • verandering van productie- en verwerkingsprocessen van producten en materialen;
  • nieuwe of veranderde Europese normen.

Berekenen milieupestatie gebouw

Er zijn verschillende rekeninstrumenten om te berekenen wat de milieuprestatie van gebouwen is. Gemeenten, projectontwikkelaars, eigenaren, beleggers en gebouwbeheerders gebruiken deze instrumenten. Een instrument moet zijn goedgekeurd door SBK om te mogen worden gebruikt voor de wettelijk verplichte berekening. Goedgekeurde rekeninstrumenten voor berekening van de milieuprestatie van gebouwen en infrastructuur zijn voor de woning- en utiliteitsbouw:

Voor infrastructuur geldt geen wettelijke verplichte milieuprestatieberekening en -eis. Met het volgende rekeninstrument kan de milieuprestatie voor infrastructuur bepaald worden:

  • DuboCalc
    computerprogramma dat de milieueffecten van materiaal- en energiegebruik van infrastructurele werken berekent.

Meer informatie over de milieuprestatie van gebouwen

Meer informatie over de Milieuprestatie van Gebouwen is ook te vinden op de website van RVO.