Besluit bouwwerken leefomgeving

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen het Bouwbesluit) regels vastgelegd voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die regels.

Wat is het Besluit bouwwerken leefomgeving?

Als u bouwt of verbouwt met of zonder vergunning, moet u zich altijd houden aan de regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Bij het Bbl hoort de Omgevingsregeling. Hierin staan onder meer voorschriften over de indieningsvereisten voor een vergunningaanvraag. En de CE-markering, en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water.

Hulpmiddelen bij de regels van het Bbl

Om te voldoen aan de regels van het Bbl kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen. Dit zijn:

  • NEN-normen. In NEN-normen staan (reken)methoden om te bepalen of u aan de regels van de Bbl voldoet.
  • Erkende kwaliteitsverklaringen. In een kwaliteitsverklaring staat of het bouwmateriaal of bouwdeel voldoet aan de eisen van het Bbl.
  • Gelijkwaardige oplossingen. U kunt aan het Bbl voldoen via een gelijkwaardige oplossing. Hiermee kunt u afwijken van de prestatie-eis uit het besluit. Dan moet u wel voldoen aan het doel van de functionele eis.
  • Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s). In deze richtlijnen staan aanwijzingen om te checken of u voldoet aan de minimumeisen van het Bbl.
  • Nederlandse technische afspraken (NTA’s). NTA’s zijn richtlijnen die gaan over de praktische uitwerking van een norm uit het Bbl.

Een opdrachtgever kan ook een deskundige inschakelen om samen te bekijken of het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bbl.

Aangescherpte nieuwbouweisen (BENG-eisen) sinds 1 januari 2021

Nieuwe gebouwen moeten sinds 1 januari 2021 voldoen aan strengere eisen voor energiegebruik: de Bijna Energieneutrale Gebouw Eisen (BENG-eisen). De nieuwe eisen zijn opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

De BENG-eisen zorgen ervoor dat een nieuw gebouw straks energiezuiniger is. Een voorbeeld: de bouwer kan nu matige isolatie compenseren met zonnepanelen. Dit kan vanaf 1 juli 2020 niet meer. Er geldt dan een aparte eis voor de isolatie van een gebouw. Bekijk op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) wat de BENG-eisen inhouden.

Europese richtlijn energieprestatie

In Nederland worden de komende jaren nog 1 miljoen woningen bijgebouwd. Met de nieuwe BENG-eisen wordt in Nederland een belangrijke stap gezet om het energiegebruik van woningen en gebouwen te beperken. Daarmee voldoen nieuwe gebouwen straks aan de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. Hierin is afgesproken dat alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Dat betekent dat een bewoner met weinig energieverbruik zijn woning kan verwarmen, kan koken en warm water kan gebruiken.