Duurzame wijken en steden

Bouwen in steden en wijken kan vaak duurzamer. Bijvoorbeeld door de inrichting van de wijk aan te passen. Door woningen af te wisselen met bijvoorbeeld winkels en andere typen gebouwen. Of door gebouwen verschillende functies tegelijk te geven. En in het plan rekening te houden met de afvoer van regenwater.

Slim omgaan met ruimte

De bouw in steden en wijken (stedelijke ontwikkeling) kan vaak duurzamer. Bijvoorbeeld door meervoudig ruimtegebruik of ‘functiemenging’.

Functiemenging betekent dat ruimtes geschikt zijn voor verschillend gebruik. Denk aan voetbalstadions waarin concerten plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat het leven in de stad voor de bewoners en gebruikers aangenamer wordt.

Meervoudig ruimtegebruik betekent bijvoorbeeld een parkeergarage of station onder de grond, met daarboven winkels en woningen. Door de ruimte slim te gebruiken blijft ergens anders in de stad ruimte over voor een plein of park. Zo verblijven mensen met plezier in hun wijk of stad. 

Wonen met water

Klimaatverandering kan leiden tot stijging van de zeespiegel en extreme weersomstandigheden, zoals langdurige regenval en stortbuien. Duurzaam bouwen betekent rekeninghouden met overtollig water. De opvang en afvoer van regenwater zijn belangrijk in de plannen voor een nieuwe wijk. De Rijksoverheid stimuleert nieuwe ideeën die bouwen en water op een veilige manier weten te combineren.

Veel Nederlandse bouwbedrijven experimenteren met de bouw van drijvende woningen. Ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plan-toetsers hebben soms moeite met de uitleg van de bouwregelgeving voor drijvende bouwwerken. Voor hen is de handreiking Drijvende woningen en de bouwregelgeving.

Duurzaam waterbeheer in de wijk

In steden zijn veel verharde oppervlakken, zoals straten en daken. Daardoor loopt regenwater niet makkelijk in de grond. Duurzaam waterbeheer moet voorkomen dat er wateroverlast ontstaat en regenwater niet vervuilt. Dit gaat in 3 stappen:

  • Regenwater vasthouden en de afvoer van regenwater vertragen. ‘Groene’ daken met beplanting bijvoorbeeld houden water vast. Dakgroen zorgt in de zomer bovendien voor afkoeling in de stad.
  • Regenwater gebruiken. Een hemelwaterinstallatie vangt bijvoorbeeld regen op waarmee bewoners de wc doorspoelen. Dit bespaart drinkwater.
  • Riool- en regenwater apart van elkaar opvangen en zuiveren. Dit voorkomt vervuiling van oppervlaktewater, zoals grachten en beken.