Rapport Markeringspunten en mijlpalen

Het rapport beschrijft de ontwikkeling van duurzaam bouwen in Nederland aan de hand van een aantal mijlpalen zoals het Nationaal Milieubeleidsplan uit 1972 tot 2010.

Rapport Markeringspunten en mijlpalen (PDF | 8 pagina's | 192 kB)