Renovatie

Bouwen met kwaliteit

Nieuwsbrief over bouwregelgeving en de kwaliteit van bouwen en wonen. Met veel aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing.

Afzender
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie
1 keer per 2 maanden

8 edities

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit Februari 2021

Gelukkig nieuwjaar wensen kan en mag niet meer eind februari. Daarbij voelt het ook ongepast gezien de hoeveelheid werk die de ...

Bouwen met kwaliteit

Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit december 2020

Het jaar is alweer bijna voorbij. Wie had er een jaar geleden kunnen bedenken dat we zo’n 75% van het jaar niet meer vanaf ...

Bouwen met kwaliteit

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit November 2020

Het zomerreces lijkt nog maar net voorbij, maar we werken alweer toe naar het einde van het jaar bij de Directie Bouwen & ...

Bouwen met kwaliteit

Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit augustus 2020

Het is op dit moment zomerreces in Den Haag en het nieuwe politieke jaar komt steeds dichterbij. Voor en tijdens het reces is er ...

Bouwen met kwaliteit

Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit juni 2020

De afgelopen maanden is het stil geweest. Dat betekent echter niet dat er niets is gebeurd. Het Urgenda-vonnis heeft geleid tot ...

Bouwen met kwaliteit | Jaargang 2020, nummer 1

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit oktober 2019

Inspiratie opdoen voor het verduurzamen van uw woning? Op 2 en 9 november kan het tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route. ...

Bouwen met kwaliteit | Jaargang 2019, nummer 5

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit juli 2019

Een maand geleden is het Klimaatakkoord gepresenteerd. We gaan de gebouwde omgeving stap voor stap verduurzamen. Daarnaast ...

Bouwen met kwaliteit | Jaargang 2019, nummer 4

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit juni 2019

Verduurzaming van de gebouwde omgeving wordt door het Ministerie van BZK gestimuleerd via verschillende programma’s, regelingen ...

Bouwen met kwaliteit | Jaargang 2019, nummer 3