Renovatie

Bouwen met kwaliteit

Nieuwsbrief over bouwregelgeving en de kwaliteit van bouwen en wonen. Met veel aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing.

Afzender
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie
1 keer per 2 maanden

16 edities

 1. Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit November 2020

  Het zomerreces lijkt nog maar net voorbij, maar we werken alweer toe naar het einde van het jaar bij de Directie Bouwen & ...

  Bouwen met kwaliteit

 2. Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit augustus 2020

  Het is op dit moment zomerreces in Den Haag en het nieuwe politieke jaar komt steeds dichterbij. Voor en tijdens het reces is er ...

  Bouwen met kwaliteit

 3. Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit juni 2020

  De afgelopen maanden is het stil geweest. Dat betekent echter niet dat er niets is gebeurd. Het Urgenda-vonnis heeft geleid tot ...

  Bouwen met kwaliteit | Jaargang 2020, nummer 1

 4. Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit oktober 2019

  Inspiratie opdoen voor het verduurzamen van uw woning? Op 2 en 9 november kan het tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route. ...

  Bouwen met kwaliteit | Jaargang 2019, nummer 5

 5. Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit juli 2019

  Een maand geleden is het Klimaatakkoord gepresenteerd. We gaan de gebouwde omgeving stap voor stap verduurzamen. Daarnaast ...

  Bouwen met kwaliteit | Jaargang 2019, nummer 4

 6. Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit juni 2019

  Verduurzaming van de gebouwde omgeving wordt door het Ministerie van BZK gestimuleerd via verschillende programma’s, regelingen ...

  Bouwen met kwaliteit | Jaargang 2019, nummer 3

Ga naar