Gebouwen moeten sterk, stabiel, veilig en duurzaam zijn. Daarom stelt de Rijksoverheid eisen aan bouwproducten, zoals bakstenen, heipalen en kozijnen. Voor veel bouwproducten geldt een verplichte CE-markering met prestatieverklaring. Hierin staat dat producten voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Bijvoorbeeld of ze bestand zijn tegen extreme hitte of kou.