Toezicht en controle op CE-markering bouwproducten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert CE-markeringen (en prestatieverklaringen) voor bouwproducten. ILT controleert vooral bij fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Gevolgen overtreding regels CE-markering

Overtreedt een ondernemer de regels? Dan kan hij een boete krijgen en in ernstige gevallen een gevangenisstraf. Een product kan ook uit de handel worden gehaald. Een voorbeeld van een overtreding is dat de verplichte CE-markering ontbreekt.

Als u vermoedt dat een bedrijf de Europese regels voor de handel in bouwproducten overtreedt dan kunt u dit melden bij de ILT.

Controle op CE-markering

In Nederland controleren verschillende instanties producten waarvoor een CE-markering verplicht is. Zo controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder andere of gastoestellen voldoen aan de wettelijke eisen. En de Nederlandse Arbeidsinspectie controleert bijvoorbeeld apparatuur in een explosieve werkomgeving.

Producten die niet voldoen aan eisen CE-markering

Een product mag alleen een CE-markering hebben als het aan de wettelijke eisen voldoet. En alleen als de CE-markering verplicht is voor de productgroep. Voldoet het product niet aan de wettelijke eisen? Dan mag het product niet op de markt verschijnen.

Ontdekt een controlerende instantie een product dat ten onrechte een CE-markering heeft? Dan kan de instantie maatregelen nemen, zoals:

  • de fabrikant verplichten om het product aan te passen;
  • het product van de markt laten halen;
  • (in ernstige situaties) strafrechtelijk vervolgen;
  • interventie door de ILT.