Krijg ik subsidie voor zonnepanelen?

De subsidie op zonnepanelen is gestopt. Wel zijn er verschillende financiële regelingen om de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen aantrekkelijk te maken.

Regelingen voor de aankoop en installatie van zonnepanelen

Om zonnepanelen te financieren kunt u gebruik maken van de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening biedt u de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden energiebesparende investeringen in of aan uw huis te financieren. Met de Energiebespaarlening kunt u ook zonnepanelen financieren. 

Btw over aankoop en installatie zonnepanelen terugvragen

U kunt de btw over de aankoop en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Zie ook: BTW op zonnepanelen terugvragen (MilieuCentraal).

Regelingen voor zelfgeproduceerde stroom

Als de zonnepanelen geïnstalleerd zijn, kunt u de stroom die u niet gebruikt, aan het elektriciteitsnet leveren. Hiervoor krijgt u een vergoeding. Dit heet salderen. De salderingsregeling geldt tot 1 januari 2025. Vanaf 2025 wordt de regeling langzaam afgebouwd tot 2031. Let op: dit is een voorstel, het kan nog veranderen.

Als u geen eigen dak heeft waar u zonnepanelen op kunt leggen, kunt u ook samen met anderen in een energiecoöperatie zonnepanelen op het dak van een gebouw in de buurt laten plaatsen. Coöperaties betalen minder belasting voor de energie die zij opwekken, als ze gebruik maken van de postcoderoosregeling.

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) is een regeling voor energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren die in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit willen opwekken via zonne-energie, windenergie of waterkracht. De SCE vervangt sinds 1 april 2021 de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling).

Afschaffen btw op zonnepanelen

In het Belastingplan 2023 stelt het kabinet voor om de btw op zonnepanelen per 2023 te verlagen naar 0%. Het parlement moet deze plannen nog goedkeuren.