Plan kabinet: Meer huizen en gebouwen aansluiten op collectieve warmte

Huizen en gebouwen moeten de komende jaren duurzame energie gebruiken in plaats van aardgas. Bijvoorbeeld via een aansluiting op een collectief warmtesysteem. De overheid wil dat er makkelijker meer betrouwbare en duurzame warmtesystemen komen, en komt hiervoor met een wetsvoorstel. 

Stand van zaken wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de ministerraad en is voor advies aangeboden aan de Raad van State. Na dit advies wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden.

Overheid wil meer duurzame collectieve warmtesystemen

Veel huizen en gebouwen gebruiken nu nog aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. Dat moet in de toekomst anders. Aansluiting op een collectief warmtesysteem is een van de manieren om over te stappen op duurzame energie. Hiermee kunnen meerdere huizen en gebouwen in een buurt of wijk met 1 of meerdere warmtebronnen verwarmd worden. Bijvoorbeeld met restwarmte uit de industrie. Voor ongeveer 1/3 van de huizen en gebouwen in Nederland is dit de optie die de samenleving het minste geld kost. 

De Wet collectieve warmte (Wcw) moet ervoor zorgen dat collectieve warmtesystemen de komende jaren verder kunnen worden ontwikkeld. Zodat er meer betrouwbare en duurzame warmtesystemen komen. De Wcw vervangt de huidige Warmtewet.

Meer invloed van overheden om klant centraal te zetten

Het belangrijkste doel van dit wetsvoorstel is om mensen beter te beschermen tegen hoge energiekosten. En te zorgen voor duurzame en betrouwbare levering van warmte. Collectieve warmtesystemen zijn nu in handen van commerciële bedrijven. De Wcw bepaalt dat warmtebedrijven voor meer dan 50% in handen komen van overheden, zoals gemeenten of provincies. Op deze manier hebben overheden altijd het laatste woord bij het bepalen van het beleid van het warmtebedrijf en de warmtenetten.

Bescherming tegen hoge energieprijzen en storingen

De kosten van energie via warmte worden steeds meer gebaseerd op wat het kost om een collectief warmtesysteem aan te leggen en te onderhouden. In plaats van zoals nu op basis van de gasprijs. Dit beschermt klanten en warmtebedrijven tegen hoge kosten. Ook wil de overheid op deze manier de betrouwbaarheid van het warmtesysteem verhogen. Zodat er minder kans is op storingen.

Groei van aantal nieuwe warmteaansluitingen

Het doel is om in 2030 500.000 nieuwe warmteaansluitingen te hebben voor bestaande huizen of gebouwen. En in 2050 kunnen dit er 2,6 miljoen zijn. 

Mensen mogen zelf kiezen of ze aansluiten op een collectief warmtesysteem. Het warmtebedrijf moet klanten voordat ze aansluiten informeren over de voorwaarden, zoals de energieprijs.