Thuis duurzame energie gebruiken

Door thuis duurzame energie te gebruiken, helpt u mee minder CO2 uit te stoten. U kunt subsidie krijgen om zelf duurzame energie op te wekken. U kunt meedoen aan lokale energieprojecten. Of gebruik maken van groene stroom en groen gas.

Overheid stimuleert zelf opwekken energie

De overheid wil het makkelijker maken voor consumenten om zelf duurzame energie op te wekken. Dit kan op 2 manieren:

1. Thuis

Consumenten kunnen subsidie (ISDE) krijgen bij de aankoop van een:

Consumenten kunnen geen subsidie krijgen voor de aankoop van zonnepanelen, maar wel btw terugvragen. En zij kunnen goedkoop geld lenen voor plaatsing van zonnepanelen in hun woning.

2. Via coöperaties

Het moet makkelijker worden om mee te doen aan lokale energieprojecten. Dit zijn projecten van energiecoöperaties die in hun directe omgeving worden uitgevoerd. Zo kunt u samen met buurtbewoners energie opwekken met zonnepanelen of een windmolen.

Meer groen gas

Groen gas wordt gemaakt door bijvoorbeeld mest of groente- en tuinafval te vergisten of te vergassen. Of door gas te winnen uit gestort afval en rioolwater. Groen gas is net als aardgas geschikt om op te koken of als brandstof voor auto's.

Het aandeel groen gas is nu nog klein. Met de Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) wil de overheid dat energieproducenten onder andere meer groen gas maken. Hierdoor gaan consumenten ook meer groen gas gebruiken.

Groene stroom niet duurder

Groene stroom is energie uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Energie opwekken uit groene stroom is duurder dan energie opwekken uit kolen, olie en gas. Dit heet grijze stroom. De overheid subsidieert energieproducenten voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Groene stroom kost daardoor ongeveer evenveel als grijze stroom voor u als consument.

Leverancier moet aantonen dat stroom groen is

De energieleverancier moet met een zogenaamde Garantie van Oorsprong kunnen aantonen dat de geleverde stroom groen is. Bij de productie van groene stroom wordt een garantie van oorsprong uitgegeven. Alleen met zo’n garantie mag een leverancier groene stroom aan zijn klanten verkopen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op.