Bevorderen duurzame energie thuis

De Rijksoverheid wil een duurzamere energievoorziening. Hiervoor bevordert de Rijksoverheid bijvoorbeeld het gebruik van duurzame (groene) energie door huishoudens.

Overheid stimuleert zelf opwekken energie

De overheid wil het makkelijker maken voor consumenten om zelf duurzame energie op te wekken. Dit moet het aandeel van duurzame energie vergroten op het totale energieverbruik. Consumenten kunnen bijvoorbeeld meedoen aan lokale energieprojecten. Zo kunnen ze samen met andere buurtbewoners energie opwekken met zonnepanelen of een windmolen.

Daarnaast kunnen consumenten subsidie krijgen bij de aankoop van:

Consumenten kunnen geen subsidie krijgen voor de aankoop van zonnepanelen, maar wel btw terugvragen. En zij kunnen goedkoop geld lenen voor plaatsing van zonnepanelen in hun woning.

Groene stroom niet duurder

Groene stroom is energie uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Opwekking van energie uit groene stroom is duurder dan van energie uit kolen, olie en gas. Dit heet grijze stroom. Daarom geeft de overheid aan energieproducenten subsidies voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Hierdoor is bijvoorbeeld het gebruik van groene stroom voor consumenten ongeveer even duur als grijze stroom.

Subsidie produceren duurzame energie

Energieproducenten kunnen gebruikmaken van de Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+). Het kabinet wil dat bedrijven en (non-profit) instellingen via deze regeling subsidie kunnen aanvragen als ze hernieuwbare energie gaan produceren. De SDE+ voorjaar 2019 is geopend van 12 maart tot en met 4 april 2019 en heeft een budget van € 5 miljard. Het plan is om de SDE+ regeling vanaf 2020 te verbreden. Dan geldt de subsidie ook voor andere nieuwe technieken die zorgen voor minder uitstoot van broeikasgas.

Meer groen gas

Groen gas wordt gemaakt door bijvoorbeeld mest of groente- en tuinafval te vergisten of te vergassen. Of door gas te winnen uit gestort afval en rioolwater. Groen gas is net als aardgas geschikt om op te koken of als brandstof voor auto's.

Het aandeel groen gas is nu nog klein. In 2020 wil de overheid dat het aandeel duurzame energie 14% is. Dit kan deels door het aandeel groen gas te vergroten. De overheid stimuleert (onder meer) de productie van groen gas via de Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+). Zo gaan consumenten via hun gasleiding ook groen gas gebruiken.

Leverancier moet aantonen dat stroom groen is

De energieleverancier moet met een zogenaamde Garantie van Oorsprong kunnen aantonen dat de geleverde stroom groen is. Bij de productie van groene stroom wordt een garantie van oorsprong uitgegeven. Alleen met zo’n garantie mag een leverancier groene stroom aan zijn klanten verkopen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op.

Kabinet Rutte III: makkelijker deelnemen aan energieprojecten

Het kabinet wil dat mensen makkelijker kunnen deelnemen aan duurzame energieprojecten. Het gaat hier om projecten van energiecoöperaties die in hun directe omgeving worden uitgevoerd. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit in een regeling.