Thuis duurzame energie gebruiken

Door thuis duurzame energie te gebruiken helpen burgers mee minder CO2 uit te stoten. Er zijn subsidies en financiële regelingen om zelf duurzame energie op te wekken, thuis of in een coöperatie. Het is ook mogelijk om via de energieleverancier gebruik te maken van groene stroom en groen gas.

Zelf duurzame energie opwekken

De overheid maakt het voor bewoners makkelijker om zelf duurzame energie op te wekken. Dit kan op 2 manieren:

1. Thuis 
Bewoners kunnen energie opwekken met zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp. Burgers kunnen subsidie krijgen voor de aankoop van een zonneboiler en een warmtepomp. De landelijke subsidie op zonnepanelen is gestopt. Wel zijn er verschillende financiële regelingen voor zonnepanelen om de aanschaf en het gebruik aantrekkelijk te maken.

2. Via een coöperatie
Burgers kunnen samen met anderen investeren in of mede-eigenaar worden van een duurzaam energieproject voor zonnepanelen of windenergie in de buurt. Coöperaties krijgen subsidie voor de energie die zij opwekken als ze gebruikmaken van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).

Deelnemen aan een energieproject in de buurt

Komt er in de buurt een duurzaam energieproject, bijvoorbeeld een windturbine of een zonnepark, dan kan de initiatiefnemer de omgeving de mogelijkheid bieden om deel te nemen. Wat de mogelijkheden zijn, is per project verschillend.

Duurzame energie via de energieleverancier

Mensen die thuis geen duurzame stroom of warmte kunnen opwekken, kunnen bij hun energieleverancier groen gas en groene stroom inkopen. Daarmee zorgen burgers dat bedrijven meer duurzame energie gaan opwekken.

  • Groene stroom is energie uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Groene stroom is duurder dan elektriciteit opgewekt uit kolen, aardolie of aardgas (grijze stroom). De overheid subsidieert daarom grootschalige opwekking van duurzame energie. Groene stroom kost daardoor ongeveer evenveel als grijze stroom.
  • Groen gas wordt gemaakt door biomassa, zoals mest, groenafval of zuiveringsslib te vergisten of vergassen. Het aandeel groen gas is nu nog klein. Met de Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE++) wil de overheid energieproducenten stimuleren om meer groen gas maken. Dit groene gas leveren zij aan het gasnetwerk. Bewoners kunnen er via hun energieleverancier voor kiezen om groen gas te gebruiken.

Leverancier moet aantonen dat stroom en gas groen zijn

De energieleverancier moet met een zogenaamde Garantie van Oorsprong kunnen aantonen dat de geleverde stroom of het gas groen is. Bij de productie wordt de garantie van oorsprong uitgegeven. Alleen met zo’n garantie mag een leverancier groene stroom of groen gas aan zijn klanten verkopen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op.