Energierekening van huishoudens

De overheid werkt aan een duurzaam en betaalbaar energiesysteem. Ook stimuleert het kabinet duurzaam energiegebruik.

Het kabinet heeft bij het Klimaatakkoord maatregelen genomen om de belastingen op energie te verlagen voor huishoudens:

 • Vanaf 2020 dragen huishoudens minder bij aan de opslag duurzame energie (ODE) dan bedrijven. De ODE is een belasting om investeringen in duurzame energie mogelijk te maken, via de SDE+ regeling. In 2019 droegen huishoudens en bedrijven allebei de helft bij. Huishoudens dragen vanaf 2020 1/3e bij aan de ODE en bedrijven 2/3e. Dit geldt ook voor 2021.
 • Om huishoudens 1/3e bij te laten dragen (in plaats van de helft) is de belastingvermindering (vaste teruggave op energiebelasting) gestegen in 2020 en licht gestegen in 2021. Hierdoor betalen huishoudens minder energiebelasting. De belastingvermindering is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting. Dit bedrag wordt afgetrokken van de energierekening.
 • De energiebelasting op elektriciteit wordt stapsgewijs verlaagd en op aardgas verhoogd. Zo wil het kabinet duurzame energie aantrekkelijker maken.

De 3 vaste onderdelen van de energierekening

Op de energierekening staan altijd de volgende 3 onderdelen:

 • Leveringskosten energie
  Dit is de prijs die u betaalt voor de levering van elektriciteit en gas. De hoogte van de rekening is afhankelijk van hoeveel elektriciteit en gas u gebruikt. U kunt uw energieleverancier en het type contract zelf kiezen. Energieleveranciers wijzigingen hun tarieven meestal 2 keer per jaar in januari en in juli.
 • Netbeheerkosten
  Netbeheerkosten betaalt u voor de aanleg en het onderhoud van gas- en elektriciteitsnetten. Elke regio heeft een eigen netbeheerder die de gas- en elektriciteitsnetten onderhoudt. De Autoriteit Consument Markt en Toezicht (ACM) houdt toezicht op de netbeheerders. Op deze manier worden de kosten die bedrijven en huishoudens via de energierekening moeten betalen voor het gas- en elektriciteitsnet zo laag mogelijk gehouden.
 • Belastingen op energie en vaste belastingvermindering
  Er zijn 2 belastingen op de energierekening: energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE). De EB is een belasting over het energiegebruik. Deze opbrengst gaat naar de algemene middelen. De ODE is een belasting om investeringen in duurzame energie mogelijk te maken. De vaste belastingvermindering is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting. Dit bedrag wordt afgetrokken van de energierekening.

Het kabinet heeft alleen direct invloed op het belastingdeel van de energierekening. De hoogte van het totale bedrag op de energierekening hangt van verschillende dingen af. Onder andere het energieverbruik van het huishouden en het type contract dat u afsluit met de energieleverancier.

Investeringen duurzame energie van invloed op de energierekening

Het kabinet wil investeren in een energiesysteem dat in 2050 geen CO2 meer uit stoot. De volgende investeringen maken de energierekening in de toekomst mogelijk hoger:

 • Netbeheerders leggen de komende jaren extra elektriciteitskabels aan om energie uit wind- en zonneparken te vervoeren. Hierdoor maken netbeheerders meer kosten. Daardoor zullen netbeheerkosten op de energierekening de komende jaren waarschijnlijk stijgen.
 • De ODE wordt gebruikt om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproducten (SDE+) te financieren. Organisaties kunnen deze subsidie aanvragen als ze duurzame energie willen opwekken. Bijvoorbeeld om een windmolenpark aan te leggen. Het kabinet wil dat de komende jaren meer duurzame projecten gerealiseerd worden. Hierdoor stijgt de ODE de komende jaren.