Mag mijn energieleverancier mij van energie afsluiten als ik niet betaal?

Uw energieleverancier mag uw energiecontract alleen opzeggen als u:

  • niet reageert op betalingsherinneringen en pogingen van uw energieleverancier om een betalingsregeling met u af te spreken; of
  • een betalingsregeling weigert of niet nakomt en geen gebruik wilt maken van schuldhulpverlening.

Uw energieleverancier mag uw energiecontract niet opzeggen als u:

  • een betalingsregeling heeft getroffen en nakomt;
  • door afsluiting ernstige gezondheidsrisico's loopt; 
  • schuldhulpverlening heeft aangevraagd.

Uitgebreide bescherming tegen afsluiten

Per 1 april 2023 zijn huishoudens beter beschermd tegen afsluiting van energie als zij hun energierekening niet helemaal kunnen betalen. Op voorwaarde dat zij in contact komen met de energieleverancier en een betalingsregeling treffen en nakomen. Of in een (aanvraag tot) schuldhulpverleningstraject zitten. 

Huishoudens met een betaalachterstand krijgen van de energieleverancier vaker dan eerst een betalingsherinnering. En de energieleverancier neemt vaker en op verschillende manieren contact op met deze huishoudens.  Ook informeert de energieleverancier de gemeente over schuldhulpverlening.

Afsluiten voorkomen

Heeft u een betalingsachterstand bij uw energieleverancier? En heeft u nog geen betalingsregeling of aanvraag voor schuldhulpverlening gedaan bij uw gemeente? Neem dan contact op met uw energieleverancier of gemeente om afsluiting van energie te voorkomen. 

Waarschuwing vóór afsluiting energie

Voordat uw energie wordt afgesloten:

  • stuurt uw energieleverancier u minimaal 3 herinneringen. En geeft u per herinnering minimaal 14 dagen de tijd om te reageren (nakomingstermijn); 
  • neemt uw energieleverancier op verschillende manieren contact met u op om een betalingsregeling af te spreken. U hoeft uw achterstand dan niet in 1 keer te betalen als u dat niet kunt. 
  • wijst uw energieleverancier u op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening en biedt de leverancier aan uw gegevens met de gemeente te delen om schuldhulpverlening in gang te zetten.

Als u niet reageert op deze verzoeken, geeft de energieleverancier uw gegevens door aan de gemeente. De gemeente neemt dan contact met u op over schuldhulpverlening. Uw energieleverancier kan uw gegevens doorgeven aan uw gemeente als:
- u meerdere rekeningen niet betaald heeft en dus een betalingsachterstand heeft, of
- uw betalingsachterstand aanmerkelijk hoger is geworden.
 
Uw energieleverancier geeft uw gegevens altijd door aan de gemeente als hij van plan is uw energiecontract te beëindigen. 

Afsluiting van energie

Reageert u ook daar niet op, dan kan de energieleverancier uw contract beëindigen. U krijgt dan een brief van uw energieleverancier met als onderwerp ‘einde levering’. In de brief staat dat u afgesloten gaat worden van energie. Ook geeft de energieleverancier aan de netbeheerder door dat hij het contract met u beëindigt. En de energieleverancier stuurt uw gegevens door naar de gemeente om schuldhulpverlening in gang te zetten.

Betalen om opnieuw aangesloten te worden

Als u weer energie wilt ontvangen, moet u een energieleverancier hebben. Heeft u weer een energiecontract afgesloten? Neem dan contact op met uw netbeheerder. U moet betalen om opnieuw aangesloten te worden, uw netbeheerder weet hoeveel dit kost. Kunt u de kosten om opnieuw aangesloten te worden niet betalen? Dan kunt u met de netbeheerder een betalingsregeling afspreken.

Wanneer aanmelden voor schuldhulp?

Lukt het u niet om een afspraak te maken om uw rekening te betalen? Dan moet u zich aanmelden voor schuldhulpverlening. Op de betalingsherinnering van de energierekening staat wanneer u dit uiterlijk moet hebben gedaan om afsluiting te voorkomen. 

Regels en afspraken voor afsluiting

Bekijk ook: