Hoe kan ik een klacht indienen over mijn energieleverancier?

Als u een klacht heeft over uw energieleverancier, moet u er eerst samen zien uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Energie en Water.

Schriftelijk klagen bij uw energieleverancier

Als u een klacht heeft over uw energieleverancier, moet u die eerst schriftelijk voorleggen bij het bedrijf zelf. Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden van het bedrijf. Daarin staat binnen welke termijn en op welke manier u uw klacht moet indienen. Op de website van ConsuWijzer vindt u voorbeeldbrieven Energie.

Klacht indienen bij Geschillencommissie Energie

Energieleveranciers en netbeheerders zijn verplicht om in hun algemene voorwaarden een klachtenregeling en geschillenregeling op te nemen. Bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Energie. De meeste hebben voor dat laatste gekozen. Daardoor kunt u bijna altijd bij de Geschillencommissie terecht.

Maar dit kan alleen als u er niet samen met uw energieleverancier of netbeheerder uitkomt. Heeft u schriftelijk geklaagd en binnen 4 weken geen antwoord gehad? Dan mag u  uw klacht bij de Geschillencommissie indienen. Op de website van de commissie leest u meer over de kosten. Een uitspraak van de commissie is bindend. Dat betekent dat iedereen zich aan de uitspraak moet houden.