Hoe kan ik een klacht indienen over mijn energieleverancier?

U dient uw klacht eerst in bij uw energieleverancier. Hoe dit moet staat in de klachtenregeling van uw leverancier. Als u een klacht heeft over uw energieleverancier, moet u er eerst samen zien uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Energie en Water. Hier zijn kosten aan verbonden.

Schriftelijk klagen bij uw energieleverancier

Als u een klacht heeft over uw energieleverancier, moet u die eerst schriftelijk voorleggen bij het bedrijf zelf. Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden van het bedrijf. Daarin staat een klachtenregeling. Op de website van ConsuWijzer vindt u voorbeeldbrieven om een klacht in te dienen bij uw energiebedrijf.

Klacht indienen bij Geschillencommissie Energie

Komt u er niet uit met de energieleverancier of netbeheerder? Of heeft u geen antwoord gehad binnen 4 weken? Dan mag u uw klacht bij de Geschillencommissie Energie indienen.
De meeste energieleveranciers en netbeheerders zijn bij deze geschillencommissie aangesloten.

Op de website van de commissie leest u meer over de kosten. Een uitspraak van de commissie is bindend. Dat betekent dat iedereen zich aan de uitspraak moet houden.