Overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden

Wegverkeer veroorzaakt ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit. Daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden. Dit staat in het Klimaatakkoord.

Voordelen elektrisch rijden

Elektrisch auto rijden heeft een aantal voordelen: 

Schoon vervoer helpt klimaatdoelen te halen

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 49% minder CO2 moet uitstoten. In 2050 is dat 95%. Schoon vervoer helpt die doelen te bereiken. Alle nieuwe personenauto’s die in 2030 op de markt komen, moeten bijvoorbeeld 100% elektrisch zijn. Deze auto’s rijden dan op elektriciteit uit een batterij, waterstof-brandstofcel of zonnepanelen.

Subsidie voor elektrische personenauto

De Rijksoverheid wil elektrisch autorijden voor meer particulieren aantrekkelijk maken. Daarom kunnen particulieren subsidie aanvragen. De subsidie geldt (onder voorwaarden) voor:

  • volledig elektrische personenauto’s in de kleinere of compacte middenklasse;
  • de catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs) is niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000;
  • auto’s gekocht of geleaset in het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd en nog geld over is (op = op);
  • nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s.

Zie voor meer informatie en alle voorwaarden de website van RVO:

Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) aanvragen.

1,9 miljoen elektrische auto’s opladen in 2030

Elektrische auto’s moeten worden opgeladen. Er staan in Nederland ruim 55.000 openbare laadpalen op straat en in parkeergarages. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) staan de acties om in 2030 1,7 miljoen laadpunten in Nederland te hebben. Er zijn dan zo’n 1,9 miljoen elektrische personenauto’s in gebruik.

Green Deals voor elektrisch rijden

De overheid werkt met andere partijen aan afspraken over duurzaamheid in Green Deals. Zo ondersteunt de Rijksoverheid het gebruik van elektrische voertuigen in de transportsector. Denk bijvoorbeeld aan elektrische leaseauto's, elektrisch openbaar vervoer en elektrische taxi's.

Dankzij Green Deals is er een landelijk dekkend netwerk van (snel)laadpunten voor elektrische auto's.

Energielabel voor auto’s

Nieuwe auto's hebben een energielabel. Op dit energielabel staat onder andere hoeveel brandstof de auto verbruikt in vergelijking met auto's van vergelijkbare grootte.

Label voor autobanden

Op alle nieuwe banden voor personen- en bestelwagens zit het Europese bandenlabel. Hiermee kunt u banden vergelijken op het gebied van het brandstofgebruik. 

Afspraken over alternatieve brandstoffen en energiebesparingen

De Rijksoverheid stimuleert het aanbod van milieuvriendelijke brandstoffen voor vervoer zoals biodiesel. Bijvoorbeeld met subsidie. In het Energieakkoord voor duurzame groei staan afspraken over energiebesparing en meer duurzame energie. Deze afspraken zijn gemaakt met onder andere werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. 

Milieuzones voor dieselauto’s

Per 1 januari 2020 gelden landelijke regels voor gemeenten met milieuzones . In milieuzones mogen gemeenten oudere dieselauto's, vrachtwagens en bussen weren die veel luchtvervuiling veroorzaken. Gemeenten hadden tot 1 januari 2020 hun eigen regels voor milieuzones. Van 1 januari tot 29 oktober 2020 passen zij deze aan naar de landelijke regels. Bekijk welke regels er per gemeente voor u gelden op Milieuzones.nl.  

Volgens de landelijke regels per 1 januari 2020 bepaalt de emissieklasse van uw dieselauto, vrachtwagen of bus of u een milieuzone in mag rijden. Dieselauto’s met emissieklasse 3 mogen alleen een gele milieuzone inrijden. Deze auto’s zijn in 2020 maximaal 20 jaar oud. Diesels met emissieklasse 4 en hoger mogen een groene zone inrijden. Deze auto’s, vrachtwagens of bussen zijn in 2020 maximaal 15 jaar oud. U vindt informatie over de emissieklasse van uw voertuig op Mileuzones.nl.

Auto's, bussen en vrachtwagens op benzine mogen altijd de milieuzone inrijden.