Overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden

De overheid stimuleert nieuwe technologieën en ontwikkelingen die autorijden milieuvriendelijker maken. Zoals biodiesel en elektrisch rijden. U betaalt minder belasting bij de aanschaf van een zuinige auto. 

Afspraken over alternatieve brandstoffen en energiebesparingen

De Rijksoverheid stimuleert het aanbod van milieuvriendelijke brandstoffen voor vervoer zoals biodiesel. Bijvoorbeeld met subsidie. In het Energieakkoord voor duurzame groei staan afspraken over energiebesparing en meer duurzame energie. Deze afspraken zijn gemaakt met onder andere werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. 

Subsidie en samenwerkingsverbanden voor hybride en elektrisch rijden

Elektrisch rijden zorgt voor een betere luchtkwaliteit. Een auto die elektrisch rijdt, stoot geen luchtverontreinigende stoffen uit zoals fijnstof. De overheid stimuleert elektrisch rijden. In het samenwerkingsverband Formule E-team werkt de overheid samen met maatschappelijke organisaties aan een actieplan met concrete actiepunten en werkgroepen.

Green Deals voor elektrisch rijden

De overheid werkt met andere partijen aan afspraken over duurzaamheid in Green Deals. Zo ondersteunt de Rijksoverheid het gebruik van elektrische voertuigen in de transportsector. Denk bijvoorbeeld aan elektrische leaseauto's, elektrisch openbaar vervoer en elektrische taxi's.

Dankzij Green Deals is er een landelijk dekkend netwerk van (snel)laadpunten voor elektrische auto's.

Energielabel voor auto’s

Nieuwe auto's hebben een energielabel. Op dit energielabel staat onder andere hoeveel brandstof de auto verbruikt in vergelijking met auto's van vergelijkbare grootte.

Label voor autobanden

Op alle nieuwe banden voor personen- en bestelwagens zit het Europese bandenlabel. Hiermee kunt u banden vergelijken op het gebied van het brandstofgebruik. 

Financiële voordelen bij elektrisch rijden

Als u een elektrische auto rijdt heeft dit meerdere voordelen. Bijvoorbeeld: 

Milieuzones voor dieselauto’s

Per 1 januari 2020 gelden landelijke regels voor gemeenten met milieuzones . In milieuzones mogen gemeenten oudere dieselauto's, vrachtwagens en bussen weren die veel luchtvervuiling veroorzaken. Gemeenten hadden tot 1 januari 2020 hun eigen regels voor milieuzones. Van 1 januari tot 29 oktober 2020 passen zij deze aan naar de landelijke regels. Bekijk welke regels er per gemeente voor u gelden op Milieuzones.nl.  

Volgens de landelijke regels per 1 januari 2020 bepaalt de emissieklasse van uw dieselauto, vrachtwagen of bus of u een milieuzone in mag rijden. Dieselauto’s met emissieklasse 3 mogen alleen een gele milieuzone inrijden. Deze auto’s zijn in 2020 maximaal 20 jaar oud. Diesels met emissieklasse 4 en hoger mogen een groene zone inrijden. Deze auto’s, vrachtwagens of bussen zijn in 2020 maximaal 15 jaar oud. U vindt informatie over de emissieklasse van uw voertuig op Mileuzones.nl.

Auto's, bussen en vrachtwagens op benzine mogen altijd de milieuzone inrijden. 

Kabinet Rutte III: in 2030 alle nieuwe auto’s zonder uitstoot

Het kabinet wil dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s geen vervuilende stoffen uitstoten. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.