Overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden

De overheid stimuleert nieuwe technologieën en ontwikkelingen die autorijden milieuvriendelijker maken. Zoals biodiesel en elektrisch rijden. U betaalt minder belasting bij de aanschaf van een zuinige auto. 

Afspraken over alternatieve brandstoffen en energiebesparingen

De Rijksoverheid stimuleert het aanbod van milieuvriendelijke brandstoffen voor vervoer zoals biodiesel. Bijvoorbeeld met subsidie. In het Energieakkoord voor duurzame groei staan afspraken over energiebesparing en meer duurzame energie. Deze afspraken zijn gemaakt met onder andere werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. 

Subsidie en samenwerkingsverbanden voor hybride en elektrisch rijden

Elektrisch rijden zorgt voor een betere luchtkwaliteit. Een auto die elektrisch rijdt, stoot geen luchtverontreinigende stoffen uit zoals fijnstof. De overheid stimuleert elektrisch rijden. In het samenwerkingsverband Formule E-team werkt de overheid samen met maatschappelijke organisaties aan een actieplan met concrete actiepunten en werkgroepen.

Green Deals voor elektrisch rijden

De overheid werkt met andere partijen aan afspraken over duurzaamheid in Green Deals. Zo ondersteunt de Rijksoverheid het gebruik van elektrische voertuigen in de transportsector. Denk bijvoorbeeld aan elektrische leaseauto's, elektrisch openbaar vervoer en elektrische taxi's.

Dankzij Green Deals is er een landelijk dekkend netwerk van (snel)laadpunten voor elektrische auto's.

Energielabel voor auto’s

Nieuwe auto's hebben een energielabel. Op dit energielabel staat onder andere hoeveel brandstof de auto verbruikt in vergelijking met auto's van vergelijkbare grootte.

Label voor autobanden

Op alle nieuwe banden voor personen- en bestelwagens zit het Europese bandenlabel. Hiermee kunt u banden vergelijken op het gebied van het brandstofgebruik. 

Financiële voordelen bij elektrisch rijden

Als u een elektrische auto rijdt heeft dit meerdere voordelen. Bijvoorbeeld: 

Milieuzones voor dieselauto’s

Vanaf 1 januari 2020 gaan waarschijnlijk landelijke regels gelden voor milieuzones. Gemeenten mogen vervuilende dieselauto's weren door milieuzones in te stellen. Bijvoorbeeld voor oudere dieselauto's, vrachtwagens en bussen die veel luchtvervuiling veroorzaken. Gemeenten mogen dan alleen auto's, bussen en vrachtwagens op diesel verbieden die op dat moment ouder zijn dan 15 of 20 jaar. Auto's, bussen en vrachtwagens op benzine mogen altijd de milieuzone inrijden. De Eerste en Tweede Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren.

Kabinet Rutte III: in 2030 alle nieuwe auto’s zonder uitstoot

Het kabinet wil dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s geen vervuilende stoffen uitstoten. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.