Motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting)

De officiële benaming voor wegenbelasting is motorrijtuigenbelasting (mrb). U betaalt deze belasting wanneer u een auto of een ander voertuig op uw naam heeft staan.

Motorrijtuigenbelasting afhankelijk van brandstof, emissie en gewicht

Het tarief van de motorrijtuigenbelasting hangt af van: 

 • de brandstof; 
 • de emissie (uitstoot CO2 en fijnstof); 
 • het gewicht van het voertuig. 

U betaalt de mrb per maand of kwartaal. U betaalt vanaf de datum dat het kenteken op uw naam komt te staan.

Provinciale belasting op de mrb

Bezitters van personenauto’s en motorrijwielen betalen ook een provinciale belasting.  De belasting wordt geheven op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Deze vorm van belasting wordt ook provinciale opcenten genoemd. Provincies stellen zelf elk jaar het tarief voor de provinciale opcenten vast, tot een bepaald maximum.

Elektrische auto: korting in de motorrijtuigenbelasting

U betaalt in 2024 geen motorrijtuigenbelasting voor een elektrische auto. In 2025 betaalt u een kwarttarief (75% korting).

In de Voorjaarsnota 2024 deed het kabinet een voorstel om ook na 2025 een kleine korting in de motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische personenauto’s te geven. Dit voorstel zorgt voor compensatie van het extra gewicht van de accu. Accu’s van elektrische auto’s zijn zwaarder dan accu’s van auto’s op brandstof.

In het voorstel is de korting voor elektrische personenauto’s:

 • 40% tussen 2026 en 2028;
 • 35% in 2029;
 • 30% in 2030.

Na 2030 loopt dan de korting in de motorrijtuigenbelasting af.

Dit voorstel komt in het Belastingplan 2025. Met de tariefkorting in de motorrijtuigenbelasting wil de Rijksoverheid elektrisch rijden stimuleren. Want elektrisch rijden is goed voor een beter klimaat en milieu. 

Bekijk de factsheet over het voorstel van de nieuwe tariefkorting van de motorrijtuigenbelasting voor elektrische personenauto’s.

Vrijstellingen mrb veranderen

Sommige voertuigen zijn vrijgesteld van mrb. Eigenaren betalen dan geen of minder mrb. De komende jaren worden de volgende vrijstellingen afgebouwd of beëindigd: 

 • De mrb voor kampeerauto’s gaat op 1 januari 2026 omhoog. Eigenaren van een kampeerauto betalen dan niet 25% (kwarttarief) maar 50% van het tarief voor een personenauto (halftarief). 
 • De mrb voor paardenvervoer gaat op 1 januari 2026 omhoog. Eigenaren van voertuigen die speciaal zijn ingericht voor het vervoeren van paarden en die niet-beroepsmatig worden gebruikt, betalen dan niet 25% (kwarttarief) maar het volledige tarief dat ook geldt voor een personenauto.
 • De mrb-vrijstelling voor personenauto's en bestelauto’s die rijden op CNG, LNG of LPG met de typeaanduiding af-fabriek, G3-installatie of R115-installatie stopt op 1 januari 2026. Voor deze auto’s betalen eigenaren dan ook de volledige brandstoftoeslag.
 • De mrb-vrijstelling voor oldtimers geldt vanaf 1 januari 2028 alleen nog voor voertuigen die vóór 1988 zijn gebouwd. Nu zijn alle voertuigen van 40 jaar of ouder nog vrijgesteld van mrb.
 • Voor autobussen die op LPG of aardgas rijden wordt mrb ingevoerd. Nu betalen eigenaren hiervoor nog geen mrb (nihiltarief). Om bestaande afspraken met te sector niet te verstoren, stelt het kabinet voor deze vrijstelling per 1 januari 2030 af te schaffen. Eigenaren betalen dan ook de volledige mrb.

Door de verschillende aanpassingen gaan de eigenaren van deze voertuigen meer belasting betalen. Het belastingstelsel wordt eenvoudiger en gelijker door de vermindering van het aantal uitzonderingen.