Documenten - Klimaatverandering

651 documenten over Klimaatverandering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over verzoek om afgevaardigden VN-klimaatconferentie COP23 in Bonn

Minister Wiebes (EZK) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer op een verzoek om een afvaardiging van de Commissie voor...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2017

Beantwoording Kamervragen over de naleving van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) (2010/75/EU)

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Laçin (SP) over de naleving van de Richtlijn Industriële...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-10-2017

Beantwoording Kamervragen over de luchtkwaliteit en onderzoekscijfers voor emissies van TNO

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dijkstra (VVD) over de luchtkwaliteit en...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-10-2017

Beantwoording Kamervragen over CO2-uitstoot Haven Rotterdam

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kröger en Van der Lee (beiden GL) over de CO2-uitstoot in...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2017

Besluit van 19 augustus 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

De wijziging houdt verband met de implementatie van de Europese richtlijn voor de beperking van de emissies van bepaalde...

Besluit | 11-10-2017

Kamerbrief bij besluit tot wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer ter implementatie van Richtlijn middelgrote stookinstallaties

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt het besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer naar de Tweede Kamer....

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-10-2017

Kamerbrief met reactie op onderzoek 'Phase-out 2020: Monitoring Europe’s fossil fuel' en methaanuitstoot in Nederland

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt haar reactie op het onderzoek 'Phase-out 2020: Monitoring Europe’s fossil fuel...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2017

Beantwoording Kamervragen over het nieuws dat grote industrieën verdienen aan het ETS

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Raan (PvdD) naar aanleiding van een artikel over...

Kamerstuk: Kamervragen | 02-10-2017

Geannoteerde agenda Milieuraad 13 oktober 2017

Afschrift van de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 13 oktober 2017. De agenda bevat de onderwerpen klimaatverandering...

Brief | 28-09-2017

Beantwoording Kamervragen over stijging CO2-uitstoot in 2016

taatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) over de stijging...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-09-2017