Documenten - Klimaatverandering

291 documenten over Klimaatverandering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met antwoorden schriftelijke vragen voortgang klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken op de vragen over...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Besluit op Wob-verzoek over beleidsbeïnvloeding klimaat- en energiebeleid door lobby bedrijfsleven

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 12 juli 2018 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader...

Wob-verzoek | 12-07-2018

Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Rapport | 10-07-2018

Antwoord op Kamervragen over het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Dik-Faber (ChristenUnie) en Jetten (D66) over het terugdringen van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2018

Aanbiedingsbrief Voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord

Brief | 10-07-2018

Kamerbrief over onderzoeksrapport Frontier Economics over effecten van minimum CO2-prijs

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief met het onderzoeksrapport over effecten van minimum CO2-prijs.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2018

Kamerbrief over aanbieding Voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Eerste Kamer een brief over Voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2018

Kamerbrief over voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2018

Research on the effects of the minimum co2 price

A report for the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy

Rapport | 09-07-2018

Kamerbrief met reactie op verzoek om informatie over zeespiegelstijging

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert op het verzoek van het Kamerlid Van Raan (PvdD). Het Kamerlid had verzocht om...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2018