Documenten - Klimaatverandering

255 documenten over Klimaatverandering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Afschrift brief aan ICAO over klimaatakkoord luchtvaart

Het afschrift bevat de Engelstalige brief van het Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie voor...

Brief | 18-04-2018

Beantwoording vragen schriftelijk overleg over een mogelijk klimaatakkoord voor de luchtvaart

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) antwoordt op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer-fracties over een mogelijk...

Kamerstuk | 18-04-2018

Antwoorden op Kamervragen over wetenschappelijke borging klimaatbeleid

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Raan (PvdD) over de wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid.

Kamerstuk: Kamervragen | 18-04-2018

Begroting 2

Begroting | 17-04-2018

Antwoorden Kamervragen over de Incidentele suppletoire begroting van EZK en LNV 2018 inzake Klimaatenvelop regeerakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de feitelijke vragen over de Incidentele suppletoire begroting...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2018

Antwoorden op Kamervragen over de Incidentele suppletoire begroting van EZK en LNV 2018 inzake Klimaatenvelop regeerakkoord

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt op de vragen over de Incidentele suppletoire begroting van EZK en LNV 2018 inzake...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2018

Begroting 1

Begroting | 17-04-2018

Kamerbrief over mobiliteit in Klimaatakkoord

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over maatregelen voor de mobiliteitssector op grond van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2018

Aanbiedingsbrief bij Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatiestrategie

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het Uitvoeringsprogramma 2018-2019 van de Nationale klimaatadaptatiestrategie naar de...

Kamerstuk | 04-04-2018

Uitvoeren met ambitie. Uitvoeringsprogramma 2018-2019.Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS)

Het rapport beschrijft het Uitvoeringsprogramma 2018-2019. Dit programma is een uitwerking van deNationale...

Rapport | 04-04-2018