Documenten - Klimaatverandering

669 documenten over Klimaatverandering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over inzet kabinet voor Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de inzet van het kabinet voor het Klimaatakkoord. Naar de Eerste...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-02-2018

Kamerbrief over 2e nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van de Warmtewet

Minister Wiebes (EZK) biedt de Tweede kamer de tweede nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van de Warmtewet aan.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-02-2018

2e nota van wijziging inzake de Warmtewet

Kamerstuk: Nota van wijziging | 06-02-2018

Kamerbief met reactie op verzoek over verkenningen transitiepaden

Minister Wiebes (EZK) reageert op het verzoek van het Kamerlid Van der Lee (GL) om de verkenningen van de uitwerking van de 5...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2018

Kamerbrief over Vergelijking zeespiegelstijging voor dijkverbeteringen en voor de delfstofwinning onder de Waddenzee

Minister Wiebes (EZK) stuurt een brief over de vergelijking zeespiegelstijging voor dijkverbeteringen en voor de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-01-2018

Kamerbrief geannoteerde agenda informele bijeenkomst voor ministers verantwoordelijk voor concurrentievermogen en onderzoek

Staatssecretaris Keijzer (EZK) en Minister Engelshoven (OCW) bieden de Tweede kamer hierbij de geannoteerde agenda aan, voor de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-01-2018

Kamerbrief met reactie op bericht dat klimaatmaatregelen de burgers klauwen met geld gaan kosten

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kops (PVV) naar aanleiding van het bericht dat klimaatmaatregelen de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-01-2018

Beantwoording Kamervragen over de brief van (klimaat)wetenschappers over de toestand van de aarde

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Raan (PvdD) over de indringende brief van (klimaat)wetenschappers...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-01-2018

Kamerbrief over berichtgeving versnelde zeespiegelstijging

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de berichtgeving dat het ijs op Antarctica sneller zou smelten dan voorzien.

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-01-2018

Kamerbrief over restantvoorraadregeling bromfietsen en snorfietsen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de restantvoorraadregeling voor bromfietsen en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-12-2017