Nederland voorbereiden op klimaatverandering

Het is belangrijk dat Nederland zich voorbereid op het veranderende klimaat. De omgeving aanpassen en voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat heet klimaatadaptatie. Hiermee voorkomen we dat Nederland bijvoorbeeld overstroomt.

Klimaatadaptatie in Nederland

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland moet zich daarop voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan: dijken verstevigen, rivieren verbreden en steden en dorpen voorzien van meer groen.

Nationale klimaatadaptiestrategie (NAS) geeft gevolgen klimaatverandering aan

De NAS is de overkoepelende Nederlandse strategie op het gebied van klimaatadaptatie. In de NAS staat wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor de verschillende sectoren in Nederland. Ook beschrijft de NAS hoe de sectoren met deze gevolgen om kunnen gaan. Het gaat onder andere om de sectoren landbouw, gezondheid, infrastructuur, recreatie en toerisme.

Deltaprogramma beschermt Nederland

Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) is onderdeel van het nationaal Deltaprogramma. Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten werken samen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland.

In het nationaal Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, de gevolgen van extreem weer en een zoetwatertekort.

Kennisportaal ondersteunt NAS en DPRA

Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is het platform voor klimaatadaptatie. Het kennisportaal ondersteunt de NAS en het DPRA.