Klimaatadaptatie landbouw

Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de landbouw. Door droogte en extreem weer beschadigen bijvoorbeeld gewassen. In het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw staat hoe de landbouwsector zich kan voorbereiden op extreem weer en andere risico’s van klimaatverandering. Dit kan alleen met hulp van andere partijen, zoals waterschappen.

Een samenvatting van de 5 pijlers van het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw:

 • Watersysteem

  Een goed watersysteem helpt boeren bij droogte of wateroverlast. Waterschappen, natuurbeheerders en boeren kunnen samen regelen hoe het water beter vastgehouden kan worden in de natuur en op het boerenland. Hierdoor hebben de gewassen minder snel last van droogte, wanneer het een lange tijd niet regent.

 • Bodemsysteem

  Juist wanneer het klimaat verandert, moet de bodem water en voedingsstoffen goed op kunnen nemen en vasthouden. Voor boeren is dat belangrijk, want een goede bodem zorgt ervoor dat gewassen goed kunnen blijven groeien. Het helpt bijvoorbeeld als een boer minder ploegt, hij lichtere machines gebruikt en gewassen zaait die dieper wortelen.

 • Gewassen & teeltsystemen

  Extreem of warm en vochtig weer kan de gewassen van boeren en tuinders beschadigen. Bijvoorbeeld door hagel, vorst of nieuwe ziekten die hierdoor ontstaan. Met de juiste maatregelen kan de teler zijn oogst hiertegen beschermen. Bijvoorbeeld met teeltkappen boven fruit en door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen extreem weer.

 • Veehouderij

  Landbouwdieren zoals koeien, varkens en kippen kunnen veel last hebben van warmte en droogte. Ook kunnen zij te maken krijgen met nieuwe dierziekten. Dieren kunnen beter beschermd worden door bijvoorbeeld verkoelende systemen in stallen te plaatsen. En door dieren schaduw te bieden in de wei. Afspraken over hoe dieren vervoerd worden bij extreem warm weer, zorgt ervoor dat het dierenwelzijn in orde blijft.

 • Ondersteuning

  Nederland heeft verschillende soorten landschappen, die door klimaatverandering ieder hun eigen problemen hebben. Denk aan zandgronden, kustgebieden, riviergebieden en veenweiden. Om de lokale problemen aan te pakken, moeten waterschappen, gemeenten, provincies en boeren goed samenwerken.

Daarnaast laat onderzoek zien hoe ondernemers in de land- en tuinbouw hun bedrijf kunnen aanpassen aan veranderingen in het klimaat en hoe overheden en andere betrokken partijen daaraan kunnen bijdragen.

Samenwerking

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dit actieprogramma opgesteld samen met de land- en tuinbouworganisatie LTO, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Verbond van Verzekeraars.

Klimaatadaptatie: boeren passen zich aan

Nathan van Beek heeft een akkerbouwbedrijf in Gilze. Hij krijgt steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden. In de video legt Van Beek uit hoe hij de afgelopen jaren zijn bedrijf steeds meer aan heeft moeten passen aan de klimaatverandering.