De landen van de Europese Unie maken samen het landbouwbeleid voor Europa: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit beleid moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel is in Europa. En dat boeren hun landbouwproducten tegen redelijke prijzen kunnen verkopen. Hierbij moeten boeren rekening houden met andere belangen, zoals voedselveiligheid en milieu. Zij kunnen inkomenssteun krijgen als zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.