De Rijksoverheid werkt samen met provincies en gemeenten om te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Zo mag er niet te veel fijn stof of stikstofdioxide in de lucht zitten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het verkeer. Schadelijke stoffen hebben een negatief effect op het klimaat (broeikaseffect) en de gezondheid.