Waar kan ik stankoverlast melden?

Een bedrijf in uw woonomgeving kan stankoverlast veroorzaken. U kunt dit melden bij uw gemeente of provincie. Ook uw buren kunnen zorgen voor stankoverlast. In dat geval probeert u dat eerst samen op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u uw klacht melden bij uw gemeente.

Stankoverlast bedrijf of boerderij melden

Bedrijven moeten zich aan de milieuwetgeving houden. Zo moeten grote bedrijven een milieuvergunning hebben. Zorgt een bedrijf in uw omgeving (bijvoorbeeld een fabriek of megastal) voor stankoverlast? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente of bij de omgevingsdienst

Stankoverlast buren melden

Uw buren kunnen voor stankoverlast zorgen. Bijvoorbeeld omdat zij een houtkachel gebruiken of een compostvat hebben. Als u een probleem heeft met uw buren, kunt u het beste eerst samen naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht over stankoverlast melden bij de gemeente. Op de gemeentelijke website staat hoe u dit kunt doen.