Wat moet ik doen bij burenoverlast?

Als uw buren voor overlast zorgen, zoals geluidsoverlast, probeer dan eerst samen afspraken te maken. Helpt dat niet, dan kunt u melding maken bij uw verhuurder, gemeente, de vereniging van eigenaren (vve) of bij toezichthouders.

Afspraken maken over geluidsoverlast door buren

Buren moeten normale leefgeluiden van elkaar accepteren. Bijvoorbeeld:

 • spelende kinderen;
 • hoesten;
 • overdag stofzuigen;
 • dichtslaan van deuren.

Probeer eerst samen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over tot hoe laat uw buren klussen of muziek draaien. Over dieren, zoals blaffende honden. Of over geluiden in de tuin.

Hulp bij overlast van buren

Bij ernstige overlast van buren kunt u de verhuurder (bijvoorbeeld de woningcorporatie) vragen om maatregelen te nemen. Deze kan bijvoorbeeld muren of vloeren beter isoleren. Heeft u een koopwoning binnen een gebouw, bijvoorbeeld een appartement, dan kunt u de vereniging van eigenaren (vve) om hulp vragen.

Blijft de overlast bestaan? Dan kunt u melding maken bij:

 • de gemeente;
 • de politie;
 • een buurtbemiddelaar.

Woonoverlast en verward gedrag

Soms vertoont iemand die overlast veroorzaakt, ook zorgwekkend gedrag. Bijvoorbeeld:

 • iemand verwaarloost zichzelf en het huis;
 • iemand loopt ’s winters op blote voeten buiten;
 • u ziet iemand nooit meer buiten.

Mogelijk vertoont iemand verward gedrag door een achterliggende aandoening of beperking. Zoals een (licht) verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie. Ook kan het gaan om levensproblemen, zoals schulden, dakloosheid of het verlies van dierbaren. Er is dan mogelijk zorg of ondersteuning voor mensen met verward gedrag nodig. Wanneer u zich zorgen maakt om iemand met zorgwekkend gedrag, kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. U kunt bellen naar 0800-1205.

Bij woonoverlast als gevolg van verward gedrag kunt u ook melding maken bij:

 • de verhuurder;
 • de gemeente;
 • de politie;
 • een buurtbemiddelaar.

Hulp bij burenoverlast door open haard of houtkachel

Ervaart u overlast door houtrook van uw buren? Probeer er eerst samen uit te komen met diegene die overlast veroorzaakt. Wanneer het geen goed weer is om te stoken, staat er een waarschuwing op:

U kunt met uw buren afspreken dat zij bij code rood op de Stookwijzer niet gaan stoken. Om zo de overlast voor u te beperken.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u:

 • gezondheidsklachten en overlast door houtrook melden bij de gemeente;
 • gezondheidsklachten melden bij de GGD of de Vereniging Leefmilieu;
 • de verhuurder of vve om hulp vragen.

Naar de rechter om overlast buren

Helpen een gesprek, melding bij verhuurder/vve, gemeente of politie niet, dan kunt u nog overwegen naar de civiele rechter te gaan. Hiervoor moet u griffiekosten betalen. De rechter bepaalt of uw buren met de overlast de wet overtreden. Dat hangt af van het soort overlast en hoe lang die duurt.

Vindt de rechter dat uw buren met de overlast de wet overtreden? Dan kan de rechter hen bijvoorbeeld verbieden om tussen bepaalde tijden muziek te draaien of te klussen. Of verbieden om meer geluid te maken dat harder is dan een bepaald aantal decibel.

Hulp bij overlast door bomen in tuin van buren

Bij overlast door een boom in de tuin van uw buren of overhangend groen kunt u ook terecht bij de civiele rechter. Probeer er altijd eerst samen uit te komen: een vriendelijk gesprek helpt vaak meer dan een klacht.

Hulp bij overlast door te veel bewoners

Als er veel bewoners in 1 huis wonen, bijvoorbeeld in een studentenhuis, kan dit burenoverlast geven. In dat geval kunt u ook contact opnemen met uw gemeente.