Sommige wijken in steden kampen met problemen rond wonen, werken, integratie en veiligheid. De Rijksoverheid geeft extra aandacht aan deze wijken. Zij wil de leefbaarheid van de aandachtswijken verbeteren. Mogelijke oplossingen zijn onder andere renovatie van woningen en meer arbeidsparticipatie. Bewoners worden betrokken bij inspanningen om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. Bijvoorbeeld bij de verbetering van de veiligheid.