Programma’s leefbaarheid

De Rijksoverheid ondersteunt verschillende programma's voor verbetering van de leefbaarheid. Bijvoorbeeld het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Project integrale aanpak probleemgezinnen

Probleemgezinnen hebben verschillende problemen. Bijvoorbeeld schulden, werkloosheid en moeilijkheden met de opvoeding van kinderen. Deze gezinnen krijgen nu nog vaak te weinig of niet de juiste hulp. Dat komt omdat instanties niet altijd op de hoogte zijn van elkaars doen en laten. Of omdat probleemgezinnen zelf niet weten waar ze voor hulp terecht kunnen. Bij de integrale aanpak krijgt elk huishouden 1 plan met 1 regisseur (frontlijnmedewerker). Deze regisseur is een hulpverlener die contact onderhoudt met andere specialisten. Betrokkenen bekijken ook wat de mensen zelf en hun directe omgeving kunnen doen om problemen op te lossen.

Aanpak Achter de voordeur bij probleemgezinnen

Veel wijken hebben sociale wijkteams. Medewerkers uit deze teams gaan zelf bij de mensen langs. Of ze zitten op een plek in de wijk waar mensen gemakkelijk binnen kunnen lopen. Deze aanpak heet Achter de voordeur bij probleemgezinnen. Deze aanpak leidt tot betere samenwerking tussen hulpverleners. En de wijken worden veiliger omdat probleemgezinnen voor minder overlast zorgen.

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

Een voorbeeld van een groot achterstandsgebied is Rotterdam-Zuid. Op sommige plekken in de wijk zijn de problemen hardnekkig en ingewikkeld. Rijk, gemeente en corporaties pakken samen met extra geld de achterstanden aan in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Deze aanpak richt zich op meer werk, betere scholing en opleiding. De eigen inzet van de inwoners is hierbij een belangrijk onderdeel. Zij kunnen zelf meehelpen aan een betere toekomst. Door een opleiding te volgen of iets te doen voor hun buurt. Bijvoorbeeld door te helpen in het buurthuis.