Factsheet Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen

In deze factsheet leest u hoe gemeenten de regels voor de staat van gebouwen, open erven en terreinen kunnen handhaven.