Ik stook hout, hoe kan ik de overlast door houtrook beperken?

Rook van open haarden, kachels, vuurkorven en barbecues kan overlast veroorzaken voor uw buren. U kunt dit beperken. Bijvoorbeeld door alleen droog, onbehandeld hout te stoken. 

Uitstoot van schadelijke stoffen beperken

Helemaal geen hout stoken is het beste voor een gezonde leefomgeving. Wilt u toch de houtkachel, pelletkachel, open haard, vuurkorf of barbecue aansteken? Kijk op de website van Milieu Centraal hoe u de uitstoot van schadelijke stoffen kunt beperken

Bij windstil of mistig weer blijft de rook langer hangen en kan er luchtvervuiling, rook- en geuroverlast ontstaan. Kijk daarom altijd op de Stookwijzer voordat u gaat stoken. De Stookwijzer geeft een actueel en lokaal stookadvies.

Overleg met uw buren

Praat eens met uw buren om te horen of zij hinder hebben van de rook. En of u iets kunt doen om de overlast te beperken. Bijvoorbeeld door bij een bepaalde windrichting het vuur uit te laten. Of door alleen op bepaalde tijden te stoken, zodat uw buren hun huis beter kunnen ventileren.

Niet stoken bij een stookalert

Stook niet bij een stookalert van het RIVM. Met een stookalert roept het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mensen op om geen hout te stoken bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit. U kunt zich aanmelden voor het stookalert via de website van het RIVM.