De overheid wil een veilige en gezonde leefomgeving voor iedereen. Daarvoor maakt de overheid regels en wetten.  Mensen kunnen ook zelf zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Door zich goed te informeren over risico’s. En door alert te zijn op onveilige situaties.