Maatregelen tegen luchtvervuiling

De overheid houdt de luchtkwaliteit in de gaten. Rijksoverheid, provincies of gemeenten nemen maatregelen als de luchtvervuiling te groot is.

Jaarlijkse monitoring luchtkwaliteit

De overheid controleert jaarlijks hoe het is met de luchtvervuiling. De resultaten van deze controle staan in de monitoringstool luchtkwaliteit en de monitoringsrapportage luchtkwaliteit.

Overheid kan extra maatregelen nemen tegen luchtvervuiling

Tijdens de controle kan blijken dat Nederland de doelstellingen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) niet op tijd haalt. Is dat het geval, dan neemt de overheid extra maatregelen. Dit kunnen landelijke of lokale maatregelen zijn.

Milieuzones voor diesel-personenauto’s

Bezitters van een diesel-personenauto of een diesel-bestelauto kunnen vanaf 2020 op 2 manieren te maken krijgen met een milieuzone in Nederland. Gemeenten krijgen dan de mogelijkheid een milieuzone in te voeren voor dieselauto's die op 1 januari 2020 15 of 20 jaar oud zijn.

Iedere gemeente besluit zelf of er een milieuzone wordt ingevoerd, hoe groot de zone is en of ze alleen personenauto's en bestelauto’s weren of ook vrachtwagens. Er komen ook eenduidige borden voor milieuzones die begrijpelijk zijn voor de automobilist. Auto's die op benzine rijden, houden overal toegang tot milieuzones. De Eerste en Tweede Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren.

Vanaf 2025 alle nieuwe bussen zonder CO2-uitstoot

Vanaf 2025 rijden alle nieuwe bussen voor openbaar vervoer zonder uitstoot van CO2. De bussen rijden dan elektrisch of op waterstof. En de energie moet volledig duurzaam zijn opgewekt uit zonnepanelen of windmolens. Het Rijk, alle provincies en vervoerders hebben hiervoor een overeenkomst getekend op 15 april 2016.

Milieuzone voor vrachtverkeer

Gemeenten kunnen met milieuzones (delen van) de stad afsluiten voor de meest vervuilende vrachtwagens.

Minder parkeerkosten voor schonere voertuigen

Daarnaast werkt het Rijk aan wetgeving die het mogelijk maakt om lagere parkeertarieven te rekenen voor voertuigen die minder luchtvervuiling veroorzaken. 

Luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen

In de buurt van provinciale wegen en rijkswegen gelden beperkingen voor de bouw van zogenaamde gevoelige bestemmingen. Bijvoorbeeld een school. Dit is geregeld in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). Vestiging of uitbreiding van gevoelige bestemmingen mag alleen als dit kan binnen de grenswaarden voor de luchtkwaliteit.

Zie ook