Documenten - Landbouw en tuinbouw

449 documenten over Landbouw en tuinbouw

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad 5 oktober 2021

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld tijdens het Schriftelijk Overleg Landbouw- en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-10-2021

Kamerbrief over toezeggingen en voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede en Eerste Kamer over de economische analyse van het ontwerp 7e actieprogramma ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2021

Economische factoren van het 7e Actieprogramma Nitraat voor landbouwbedrijven” van WEcR

Wageningen Economic Research (WEcR) heeft de opdracht gekregen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de ...

Rapport | 15-10-2021

Antwoord op Kamervragen over vanggewassen

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over vanggewassen in het kader van verplichting voor het ecologisch ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-10-2021

Kamerbrief uitvoering moties praktijktoets

Minister Schouten (LNV) licht toe hoe zij 3 moties van de Tweede Kamer over de praktijktoets uitvoert.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-10-2021

Kamerbrief over uitstel inzaaidatum vanggewas na maïs voor het groeiseizoen 2021

Minister Schouten (LNV) deelt haar reactie op verzoeken tot uitstel van de inzaaidatum voor vanggewas na maïs voor het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2021

Antwoorden op Kamervragen over 2e resultatenoverzicht realisatieplan Waardevol en Verbonden

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het 2e resultatenoverzicht van het realisatieplan bij de visie Waardevol en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-09-2021

Advies afwenteling van milieueffecten bij tijdig oogsten snijmaïs

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet adviseert over de effecten van onrijpe snijmaïs in het rantsoen van rundvee op ...

Rapport | 28-09-2021

Antwoorden op vragen over de effecten op klimaat, milieu en inkomenspositie van boeren

Minister Schouten (LNV) geeft antwoorden op vragen van het lid Koekkoek (Volt) over de effecten op klimaat, milieu en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-09-2021

Kamerbrief met geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 oktober 2021

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 11 en 12 oktober 2021 in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-09-2021