Mest is een nuttige grondstof. Het bevat de mineralen stikstof en fosfaat. Deze zorgen ervoor dat gewassen groeien. Maar teveel mineralen of verkeerde toepassing is slecht voor het grondwater en het oppervlaktewater. Bijvoorbeeld door mest te gebruiken als er geen gewas op het land staat. Of te dicht bij een sloot. Om verkeerd gebruik van mest tegen te gaan zijn er regels. Met het mestbeleid wil de Rijksoverheid de kwaliteit van het water in Nederland verbeteren.