Documenten - Mest

323 documenten over Mest

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over het CDM-advies Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet

Minister Schouten beantwoordt namens de minister van Justitie en Veiligheid , vragen van de Eerste Kamer over de analyse boetes ...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-02-2020

Deelbesluit op Wob-verzoek over marges inzake overtredingen van de Meststoffenwet

Besluit op Wob-verzoek om informatie over de gehanteerde marges inzake overtredingen van de Meststoffenwet. Het verzoek is gedaan ...

Wob-verzoek | 17-12-2019

Uitstel beantwoording vragen naar aanleiding van CDM-advies ‘Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet’

Minster Schouten informeert de Tweede Kamer over de schriftelijke vragen van de fracties van de PvdA, CDA, GroenLinks en OSF over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-12-2019

Beantwoording Kamervragen over het in gevaar brengen van de gezondheid van dier en mens voor een truc om stikstofruimte te verkrijgen

Minister Schouten beantwoordt Kamervragen over het in gevaar brengen van de gezondheid van dier en mens voor een truc om ...

Kamerstuk: Kamervragen | 05-12-2019

Nota naar aanleiding van het verslag over zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 26-11-2019

Kamerbrief over zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2019

Kamerbrief met verzoek tot spoedige behandeling van de spoedwet aanpak stikstof en wijziging van de Meststoffenwet

Minister Schouten stuurt de Eerste Kamer een verzoek tot spoedige behandeling van twee wetsvoorstellen. Namelijk de spoedwet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-11-2019

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Rapport | 21-11-2019

Kamerbrief over diverse onderwerpen mestbeleid

Minister Schouten informeert Tweede Kamer, mede namens de minister voor Milieu en Wonen, over de stand van zaken van diverse ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2019

Update van trends in nitraatconcentratie op derogatie bedrijven in Nederland

De update bevat cijfers over nitraatconcentratie in water dat uitspoelt uit de wortelzone en nitraatconcentratie in slootwater. ...

Rapport | 15-11-2019