Documenten - Mest

193 documenten over Mest

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Besluit op Wob-verzoek over hygiëniseren en exporteren van mest en digestaat

Besluit op een verzoek om informatie over registraties en erkenningen voor het hygiëniseren en exporteren van mest en digestaat ...

Wob-verzoek | 02-03-2022

Toetsing van het Nitraatuitspoelingsmodel Zuid-Limburg; Vergelijking van modeluitkomsten met meetresultaten

Rapport waarin de nitraatuitspoeling (gemeten nitraatconcentraties) in Zuid-Limburg vergeleken wordt met het ...

Rapport | 28-02-2022

Addendum op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Dit addendum vertaalt de ambities uit het Coalitieakkoord naar de maatregelen die het kabinet neemt om de doelen voor ...

Kamerstuk | 25-02-2022

Kamerbrief over addendum 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie

Minister Staghouwer (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen het addendum op het 7e actieprogramma ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-02-2022

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 16-02-2022

Kamerbrief publicatie monitor fosfaat- en stikstofexcretie 4e kwartaal 2021 en reactie motie-Van der Plas-Bisschop

Minister Staghouwer (LNV) meldt dat het Centraal Bureau voor de Statistiek de 4e kwartaalrapportage 2021 over de stikstof- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2022

Aanbiedingsbrief bij Voorstel van wet, houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten

Minister Staghouwer informeert de Eerste Kamer inzake Voorstel van wet, houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2022

Kamerbrief over voortgang realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en de invoeringsdatum van het realtime Vervoersbewijs ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-02-2022

Besluit op Wob-verzoek over aantal geregistreerde fosfaatrechten op locaties te IJsselham

Besluit op een verzoek om informatie over het aantal geregistreerde fosfaatrechten op 2 adressen te IJsselham, en of er op deze ...

Wob-verzoek | 02-02-2022

Besluit op Wob-verzoek over 3 agrarische percelen in Egmond aan de Hoef

Besluit op een verzoek om informatie over documenten behorende bij 3 agrarische percelen in Egmond aan de Hoef. Het gaat om het ...

Wob-verzoek | 28-01-2022