Totstandkoming fosfaatrechtenstelsel

Sinds 1 januari 2018 is er het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee. Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt en blijft.

Werking stelsel fosfaatrechten

Landbouwbedrijven die bedrijfsmatig melkvee houden hebben fosfaatrechten nodig. Boeren mogen per kalenderjaar met hun melkvee niet meer mest produceren dan het aantal fosfaatrechten dat ze hebben. Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: 1 recht is 1 kilogram fosfaat.

Vragen en antwoorden over fosfaatrechten

Lees hier de meestgestelde vragen en antwoorden over fosfaatrechten.

Totstandkoming fosfaatrechtenstelsel